2021. október 19. - Nándor

Igazgatási és Városüzemeltetési Osztály

Munkatársak:

Csillag Dániel
infokommunikációs, műszaki ügyintéző

Pintérné-Varga Nikoletta
szociális ügyek

Tönkő Péter
műszaki ügyintéző

Gusztávné Ragályi Csilla
anyakönyvvezető, igazgatási ügyintéző

Pozsonyi Lóránt
adóhatósági ügyintéző

Köpösdiné Papp Angéla
adóhatósági ügyintéző

Kardos-Kovács Éva
adóhatósági ügyintéző

Madar-Kovács Adél
adóhatósági ügyintéző

Szabóné Herold Andrea
adóhatósági ügyintéző

Kasza Zoltán
adóellenőr

Gyurkovszky Zoltán
igazgatási előadó

 

Feladatok:

 • Adócsoport, adóellenőrzés
 • Közterület-felügyelet
 • Közterületi rend és tisztaság védelmével kapcsolatos feladatok
 • Közterület-használattal kapcsolatos feladatok.
 • Kereskedelmi, szálláshely,- és ipari ügyintézés
 • Anyakönyvvel kapcsolatos és népesség-nyilvántartási feladatok
 • Mezőgazdasági ügyintézés
 • Szociális és hagyatéki ügyintézés
 • Törzskönyvi nyilvántartás kezelése
 • Piac működtetése és felügyelete
 • Lakásügyek
 • Társasházi törvényességi felügyelet és birtokvédelem
 • Nemzetiségi önkormányzatok patronálása
 • Városgazdálkodási Zrt. feladatkörébe nem tartozó városüzemeltetési feladatok
 • Kapcsolattartás és egyeztetés a Városgazdálkodási Zrt.-vel
 • Beszerzési eljárások
 • Informatikai feladatok
 • Katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása
 • Közművek üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása
 • Ingatlanvagyonnal kapcsolatos feladatok ellátása
 • Egyes, a jegyző hatáskörébe utalt hatósági, szakhatósági feladatok ellátása

Kereskedelemmel, telepengedélyezéssel kapcsolatos ügyek :

 • kereskedelemmel, vendéglátással kapcsolatos feladatok
 • telepengedélyezéssel kapcsolatos feladatok
 • zenés táncos rendezvények engedélyezése
 • szálláshely-üzemeltetési engedélyek.
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 • óvodáztatási támogatás
 • birtokvédelem

Kapcsolódó dokumentumok

Szálláshely-törlési kérelem egyéb okból
Tájékoztató szálláshely-üzemeltetés bejelentéséről
Tájékoztató a közterület-használati engedélyről
Tájékoztató az ipari tevékenység folytatására irányuló kérelemhez
Tájékoztató a bejelentésköteles, illetve működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenységekről
Szálláshely-üzemeltetési engedély módosítása iránti kérelem
Szálláshely típusának módosítása iránti kérelem (egyéb szálláshelyről magánszálláshelyre)
Szálláshely-törlési kérelem tevékenység megszüntetése okán
Szálláshely-üzemeltetés bejelentése
Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához
BEJELENTŐLAP vendéglátóhely üzlettípusról a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 31. §-a és 4. sz. melléklete alapján
Közterület-használati engedély iránti kérelem
TÁJÉKOZTATÓ a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságokról
TÁJÉKOZTATÓ a szálláshely üzemeltetési engedélyekről
A 2013.évi vendégforgalom összesített adataira vonatkozó jelentés
Telephelyengedély nyomtatvány
Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához
Kérelem az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához
Bejelentés nyitvatartási idő változásáról
SZÁLLÁSHELY-ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
Bejelentés-köteles /Működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetéséhez
Működési engedély kiadása iránti kérelem
KÉRELEM szálláshely típusának módosítása iránt
ADATBEJELENTÉS a reklámhordozó utáni építményadóról
ADATBEJELENTÉS a telekadóról
ADATBEJELENTÉS az épület, épületrész utáni építményadóról
BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén
FELHÍVÁS a magánfőzéshez (otthoni pálinkafőzéshez) kapcsolódó bejelentési és bevallási kötelezettség teljesítéséről
BEJELENTÉS desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
BEVALLÁS előállított magánfőzött párlat után a 20… adóévre
Tájékoztató,- és Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére
Adóztatási számlaszámok adónemenként
BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
BEVALLÁS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2013. évről
ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához
ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához
ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához
TÁJÉKOZTATÓ a kisadózó vállalkozások tételes adóját (rövidítése: KATA) választó adózók helyi iparűzési adó kötelezettségéről
KIUTALÁSI KÉRELEM folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez
KÉRELEM adóigazolás kiadása tárgyában
KÉRELEM adó- és értékbizonyítvány kiállításához
Átvezetési kérelem
Adatmódosító lap
MEGÁLLAPODÁS adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online