2022. október 1. - Malvin

Hatályos önkormányzati rendeletek egységes szerkezetben

Az alábbi menüpontban Harkány Város Önkormányzatának hatályos rendeleteit találja meg tájékoztató jelleggel, és töltheti le ezeket.

A rendeletek hivatalos változata megtekinthető a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában.

Kapcsolódó dokumentumok

18/2018. (IX. 20.) - Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2018. (IX. 20.) önkormányzati rendelete a mini bölcsődei ellátásról
10/2018. (V. 25.) - Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról
9/2018. (V. 22.) - Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelete Harkány Város Településképe védelméről
1/2018. (I. 29.) - Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének A „Harkány” név felvételéről és használatáról szóló 1/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelete
13/2017. (VII. 07.) - Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (VII. 07.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól
26/2016. (XII. 27.) - Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (XII. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról (Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. november 11.)
24/2016. (XI. 30.) - Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról (Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. július 07.)
20/2016. (X. 04.) - Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete 20/2016. (X. 04.) önkormányzati rendelete Harkány Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról (Egységes szerkezetbe foglalva: 2020. októbe
8/2016. (IV. 15.) - Harkány Város Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 15.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok szabadtéri égetéséről (Egységes szerkezetbe foglalva (a hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettel): 2020. december
6/2016. (IV. 04.) - Harkány Város Képviselő-testületének 6/2016. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő rendszerről
32/2015. (XII. 07.) - Harkány Város Képviselő-testületének 32/2015. (XII. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről. (Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 30.)
31/2015. (XI. 30.) - Harkány Város Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetbe foglalva: 2020. december 10.)
25/2015. (IX. 22.) - Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015. (IX. 22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről
17/2015. (V. 14.) - Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. július 7.)
11/2015. (IV. 09.) - Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a fizető parkolóhelyek működtetéséről
7/2015. (II. 27.) - Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról (Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. szeptember 20.)
8/2015. (II. 27.) - Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva: 2016. április 04.)
2/2014. (II. 10.) - Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. október 31.)
3/2014. (II. 10.) - Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Az eb és macskatartás szabályairól
15/2013. (IX. 04.) - Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IX. 04.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. január 30.)
21/2012. (XII. 28.) - Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról egységes szerkezetben a 22/2013. (XI. 07.) számú, a 14/2014. (XI. 03.), a 15/2014. (XI. 03.), a 30/201
8/2012. (V. 14.) - Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (V. 14.) önkormányzati rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. április 23.)
33/2011. (XII. 13.) - Harkány Város Önkormányzatának 33/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. január 16.)
17/2011. (VI. 30.) - Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő enge
12/2010. (IX. 21.) - Harkány Város Önkormányzatának 12/2010. (IX. 21.) önkormányzati rendelete A közműépítési hozzájárulásról
1/2007. (II. 06.) - HARKÁNY Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2007. (II. 06.) önkormányzati rendelete a Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Egységes szerkezetbe foglalva 2013. december 30.)
10/2005. (X. 28.) - Harkány Város Önkormányzatának 10/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
19/2004. (VIII. 31.) - Harkány Város Önkormányzata Képviselő- testületének 19/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete A Környezetvédelmi Alapról
20/2004. (VIII. 31.) - Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. november 02.)
14/2004. (V. 3.) - Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (V. 3.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat közművelődési feladatairól (Egységes szerkezetbe foglalva: 2020. december 22.)
2/2004. (II. 9.) - Harkány Város Önkormányzatának 2/2004. (II. 9.) önkormányzati rendelete A környezet védelméről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. szeptember 04.)
14/2003. (VI. 10.) - Harkány Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2003. (VI. 10.) önkormányzati rendelete A parlagfű visszaszorításáról
9/2003. (IV. 28.) - Harkány Város Képviselő-testületének 9/2003. (IV. 28.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól
16/2002. (IX. 16.) - Harkány Város Önkormányzatának 16/2002. (IX. 16.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. szeptember 04.)
13/2001. (IX. 17.) - Harkány Város Önkormányzatának 13/2001. (IX. 17.) önkormányzati rendelete az elővásárlási jog megállapításáról (Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. május 15.)
10/2000. (XI. 08.) - Harkány Város Önkormányzatának 10/2000. (XI. 08.) önkormányzati rendelete Egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról
1/1999. (II. 1.) - Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/1999. (II. 1.) önkormányzati rendelete A város címeréről, zászlajáról és pecsétjéről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 23.)
6/1997. (VI. 16.) - Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1997. (VI. 16.) önkormányzati rendelete A táblák feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 23.)
10/1994. (XI. 28.) - Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. július 24.)

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online