2024. június 19. - Gyárfás

A projekt

Tájékoztató

Kedvezményezett neve: Harkány Város Önkormányzata (konzorciumvezető)

Konzorciumi partnerek:
-    Drávaszabolcs Község Önkormányzata
-    Drávaszerdahely Községi Önkormányzat
-    Márfa Községi Önkormányzat
-    Rádfalva Község Önkormányzat
-    Szava Községi Önkormányzat

-    Harkányi Diáksport Egyesület
-    Szebb Jövő Alapítvány
-    Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Projekt megnevezése: „Tegyünk együtt a jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben”

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00049

OP név: EFOP

Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.5.3-16 – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek

Projekt helyszíne (régió): Dél- Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Szerződött támogatás összege: 247 797 871 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.01

Támogatási döntés dátuma: 2017. 09. 29.

Forrás: ESZA

Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999999 – ESZA

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.12.01. - 2020.02.28.

 

Projekt tartalmának bemutatása:

Célok:

 • társadalmi felzárkózás, területi különbségek csökkentése
 • hátrányos helyzetű célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
 • minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
 • a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex kezelése a helyi közösségekre és erőforrásokra alapozva

 

Célcsoport:

A bevont települések teljes lakossága, ezen belül a hátrányos helyzetű aktív lakosság, a fiatal korú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, nemzetiségek, etnikumok.

 

Megvalósítási feladatok:

 

Célokhoz kapcsolódó komplex programok szervezése:

 • A humán közszolgáltatások (család és gyermekjóléti szolgáltatások, védőnői kapacitások, egészségügyi szolgáltatások nevelési tanácsadók) szakember-ellátottságának javítása, szakemberhiány, szaktudás hiány, szolgáltatás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek (szaktudás fejlesztés, képzés, informatikai rendszer, adatbázis fejlesztés)
 • Hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése (mentori tevékenység, humán közszolgáltatások bevonásával munkaerőpiaci érvényesülés javítása, munkaszocializáció, önálló életvitel, egyéni kompetencia felmérés és fejlesztés, álláskeresésre felkészítés, egészségügyi állapotfelmérés)
 • A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése (fesztiválok rendezése, új közösségi terek, fiatalok bevonása, wifi, pingpong, workshopok, közösségi egészségfejlesztés – szűrővizsgálatok, megelőzés, életmód programok, idősklub, szülőklub)
 • A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, helyben maradás ösztönzése
 • A lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programok.
 • Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése
 • A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése
 • Közösségi terek kialakítása
 • Ingyenes internet a közösségi tereken
 • Szórakozóhelyek biztonságának növelése
 • Kultúrák közötti párbeszéd erősítése (Kulturális Nemzetiségi Napok)

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online