2024. június 19. - Gyárfás

Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 7815 Harkány, Arany János u. 16.
E-mail: titkarsag@kitaibel-harkany.edu.hu
Az iskola honlapja: http://www.kitaibel-harkany.edu.hu
Titkárság: Hajduné Cuba Judit: +36 30 831 0735
E-mail: titkarsag@kitaibel-harkany.edu.hu
Igazgató: Koza Zoltánné: +36 30 831 0691
Igazgatóhelyettesek: Szerencsi Gabriella, Ignácz Norbert +36 30 340 1501
Tagintézmény vezető: Nagy Gyula
Élelmezés:+36 30 180 5226 Email: elelmezes@kitaibel-harkany.edu.hu

Az iskola fenntartója és működtetője a Mohácsi Tankerületi Központ

Iskolánk rövid bemutatása:

A harkányi általános iskola mai helyén 1960 óta működik. Akkor nyílt meg az eredetileg 4 tantermesre tervezett, de 8 tantermesként használt régi épület, mely a jelenlegi iskola nyugati szárnya. Iskolánkat többször bővítették és felújították.  A mai keleti szárnyat 1976-ban adták át, ugyanakkor készült el iskola tornaterme is. A tanulók létszáma nemcsak a falvakból bejáró gyerekek miatt emelkedett, hanem azért is, mert Harkány lakossága is növekedett, így több helybeli gyerek is járt iskolánkba, az új épületszárnnyal együtt is kicsinek bizonyult az iskola. Kis ideig szükségtantermekben és a volt óvoda épületében is tanítottunk. Évekig az iskola konyhája és étkezői a régi óvoda udvarában voltak mostoha körülmények között. 1994-ben elkezdődött ismét az iskola bővítése tetőtér-beépítéssel, valamint ráépítéssel. 1995. szeptember 1-jétől iskolánk 6 tanteremmel, a könyvtár és számítástechnikai teremmel bővült. 1996 márciusában elkészült az iskola keleti oldalán a modern 500 adagos konyha és 150 személyes étterem, így biztosítva van gyerekeink számára a kulturált, kényelmes étkezés. Elmondhatjuk, hogy iskolánk a siklósi járás egyik legszebb iskolája. Büszkék vagyunk rá, hogy ilyen szép környezetben dolgozhatunk és tanulhatunk. Az iskola arculatát azóta is több nagy pályázat formálta, amelyek az épület bővítésétől a korszerűsítésig minden területet felölelnek.

Munkánk meghatározó tényezői az iskola adottságai és körülményei. A harkányiakon kívül jelenleg 13 faluból járnak hozzánk gyerekek.

Az iskola vezetői és pedagógusaink mindig is törekedtek arra, hogy a tanterv által előírt kötelezően megtanítandó anyagon túl a gyerekek és a szülők igényeit figyelembe véve szélesítsék az iskolában megszerezhető ismeretek skáláját.

1983 óta tanulhattak diákjaink angol nyelvet. 1989-től német és horvát nyelvet is órarendi keretek között. A horvát nyelv tanítása azóta megszűnt. Az alsó tagozatosok számára úszást és néptáncot is tanítunk órarendi keretek között. Sok szakkör és sportfoglalkozás színesíti iskolánk tanórán kívüli foglalkozásainak kínálatát.

1992-től működik zeneiskolánk. Növendékeink szinte valamennyi hangszeren tanulhatnak főállású és óraadó tanáraink vezetésével. Jól felszerelt könyvtárral rendelkezik iskolánk. Tudatos fejlesztése mind a tanulók, mind a pedagógusok továbbképzése, önművelése érdekében történik.

Két osztatlan csoportban (1-4., 5-8.) sajátos nevelési igényű tanulók tagozata is működik iskolánkban. Ezek a tanulók nagyobb odafigyelést igényelnek. Rendszeresen nagyon szépen szerepelnek a részükre kiírt versenyen. E tagozat tanulói is tanulhatnak idegen nyelvet, informatikát és néptáncot is.

Iskolánk pedagógusaira jellemző a gyermekközpontú magatartás. Mindennapi nevelői munkánkban fontosnak tartjuk a gyermekek véleményét, javaslatait. Ezen javaslatokat, véleményeket, a diákönkormányzaton keresztül felmérjük és orvosoljuk.

Az intézmény honlapján jónéhány további információ és sok-sok fénykép található mindennapi munkánkról, az iskola történetéről, rendezvényeinkről, testvérvárosi és pályázati programjainkról valamint az iskolát is támogató Szebb Jövő Alapítványról és a Szülői Munkaközösségről is.

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online