2024. május 25. - Orbán

Ipari Park - Harkány

IPARI PARK - HARKÁNY

Harkány elsősorban fürdőváros, az 1824-es első szezon óta az egyik legrégebbi gyógyhely Magyarországon. 10 hektáros fürdője, kiemelkedő gyógyhatással bíró gyógyvize meghatározó tényező Európa szívében. Szolgáltatásai, gazdasága e köré csoportosult és fejlődött az elmúlt 200 év alatt. Külön üdülőterülettel és társasüdülő területekkel rendelkezik, közel 1000-1000 üdülőegységgel, szállodák és magán szállásadó helyek is működnek a településen. 2023 év elején mintegy 715 szállásadót regisztrálhatunk a városban. 5000-es lakosság száma főszezonban elérheti a 20 000 főt is, tehát gazdaságának fő mozgatórugója a turisztika. Harkány Város erős gazdasággal, jelentős idegenforgalommal és szolgáltató szektorral rendelkező város, melynek motorja a folyamatosan fejlődő gyógyfürdő, és a ráépülő minőségi szállás-, egészségügyi, medical-wellness és egyéb idegenforgalmi szolgáltatások.

Emellett fontossá vált, hogy a város gazdaságilag ne egy lábon álljon, azaz a gyógyászat, és turizmus mellett más kiegyensúlyozó szerepű bevételei is legyenek. A cél, hogy bővüljenek és bérszínvonalában is erősödjenek az ipari, közlekedési és agrár-ipari vállalkozások, és hogy a barnamezős rekonstrukcióval a város jó feltételeket kínáljon az új vállalkozások indításának és a meglévők fejlődésének egyaránt. A fejlesztéseket természetesen úgy szükséges meghatározni, hogy azok ne legyenek zavaró hatásúak a pihenni és gyógyulni vágyó turisták számára sem, valamint a település lakosságának számára sem. Ezt a gazdasági szektort célozta meg az iparterület fejlesztése.

Harkány városa alapvetően turisztikai szerepkörű város, így a településen lévő gazdasági egységek nagy része ennek a turisztikai szerepkörnek a kiegészítő szolgáltatása, azaz a városban lévő vállalkozások főként a turizmusból, az ide érkező turistákból kíván magának bevételt generálni. Az ipari park kiépítésével, újragondolásával ezt a szemléletmódot szeretnénk formálni, kicsit átalakítani.

A Harkányban regisztrált vállalkozások többsége 1-9 fős, 2013-ban az összes regisztrált vállalkozás 63%-a tartozott ebbe a kategóriába. 50-249 főt foglalkoztató vállalkozásnál a településen jelenleg nincs nagyobb.

Harkány Város Önkormányzata és Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal alkotta konzorcium 456,4 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a harkányi iparterület fejlesztésére. A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-1.1.1-16 kódszámú Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázati kiírás keretében került támogatásra.

Az iparterület Harkány közigazgatási területének súlypontjához közel, a belterület középső északi területén fekszik. Pécs felől, illetve Harkányból észak felé haladva az 58-as fő közlekedési útról könnyen megközelíthető a Munkácsy utcára nyugat felé lekanyarodva. Ugyanígy könnyen megközelíthető az elkerülő útról az Ormánság irányából és a déli Horvátországból érkezőknek, minden esetben szilárd burkolatú útról. Fekvését, kiterjedését tekintve egy jól lehatárolható egységet alkot, két beközlekedési útcsatlakozással a Munkácsy útcáról.

Harkány célja az idegenforgalom fejlesztése mellett a gazdaság diverzifikálása, mely által bővülhetnek és erősödhetnek az ipari, közlekedési és agrár-ipari vállalkozások. Az ipari terület fejlesztése áttörést jelenthet a foglakoztatás területén azáltal, hogy a turizmuson kívül elhelyezkedni kívánó munkaerő helyben találhat munkát. Az üdülőváros jelleg miatt elsősorban a kis környezeti terheléssel járó termelő ipari tevékenységek, a szolgáltató szektor és az agráripar erősítése a cél. Ezért a városvezetés úgy döntött, hogy a központi üdülőövezettől távol, a város északi határában barnamezős rekonstrukció által kerül kialakításra az új iparterület. Az új vállalkozások indításához és meglévők fejlődéséhez a város jó feltételeket tud kínálni a volt gépállomás területén kialakítható ipari övezettel.

Az alábbi közvetlen célok kerültek megfogalmazásra a projekttel kapcsolatban:

 • a KKV szektor számára vonzó infrastrukturális feltételek kialakítása,
 • kis környezeti terheléssel járó termelő ipari tevékenységek, a szolgáltató szektor és az agráripar üzleti környezetének erősítése,
 • Harkányban és térségében szétszórtan működő kisebb területigényű vállalkozások egy helyre telepítése, ezáltal a területi szinergiát használva a versenyképesség javítása,
 • befektetés ösztönző tevékenység továbbfejlesztése,
 • a városképileg meghatározó terület megjelenésének rendezése

 Az iparterület infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése közvetve az alábbi célokat szolgálja:

 • a termelő szektorban dolgozni akaró lakosok számára helyben elérhető munkalehetőség ösztönzése,
 • Harkány foglalkoztatottsági helyzetére jellemző szezonalitás csökkentése,
 • lehetőség nyílik az önkormányzati tulajdonban álló telkek bérbe adására,
 • a betelepülő vállalkozások saját forrásból beruházásban kezdenek a termelő kapacitások kiépítése érdekében,
 • elérhető lesz a rendelkezésre álló infrastrukturális kapacitások magas arányú és hosszú távú kihasználtsága.

A projekt keretében

 • kialakításra került a telkek belső, iparterületen belüli elérhetősége,
 • kialakításra került a telkeket feltáró vonalas infrastruktúra,
 • kialakításra került a terület védelmét szolgáló kamerarendszer,
 • bővült a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások köre,

Az idegenforgalom fejlesztése mellett cél a gazdaság diverzifikálása, ezáltal bővülhetnek és erősödhetnek az ipari, közlekedési és agrár-ipari vállalkozások. Az új vállalkozások indításához és meglévők fejlődéséhez a város jó feltételeket tud kínálni a volt gépállomás barnamezős területén kialakítható ipari övezettel.

Harkány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában külön priortásként kapott helyet a gazdaságfejlesztés a diverzifikáció és a foglalkoztatás-bővítés által. Cél, hogy Harkány gazdaságilag ne egy lábon álljon, azaz a gyógyászat, és turizmus mellett más kiegyensúlyozó szerepű bevételei is legyenek. Harkány gazdaságának fő, majdhogynem egyetlen motorja a gyógyvíz és annak gyógyhatására építő idegenforgalom. Ezt az egy lábon állást kell és lehetséges további gazdasági ágak fejlesztésével csökkenteni.

A 6,2 hektáros területen 9 db előközművesített telek került kialakításra. Elkészült az ingatlanokhoz vezető belső úthálózat, kiépítésre került a szennyvízhálózat, az ivóvízhálózat, a gázvezeték-hálózat, és teljesen új villamoshálózatot kapott a terület a fogyasztási igényeknek megfelelő kapacitással. Emellett a betelepülő vállalkozások kiszolgálása érdekében elkészült egy új szociális és irodaépület, ahol irodai szolgáltatások igénybevételére nyílik lehetőség.

Az iparterületen található telkek:

Az eladásra kínált telkek mérete közel azonos, azonban alkalmasak akár közép, vagy nagyvállalkozások fogadására is.

Fekvésük főleg kelet-nyugati hosszirányú tájolású, minden esetben aszfaltos útról közvetlenül és kétirányból megközelíthetőek. Az iparterületen belül kialakított úthálózatnak köszönhetően a be- és kiközlekedés, a szállítás és a szolgáltatások megközelíthetősége egyszerűen szervezhető. A telkek összközművel ellátottak, út-csapadékvízelvetetés, vezetékes víz, gáz, szennyvízelvezetés, villamos bekötés, közvilágítás, gyengeáramú rendszer áll rendelkezésre minden telek esetében. A telkek beépítésre alkalmasak, rendezési tervi besorolásuk Gip, azaz Ipari övezet, ahol elsősorban az ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodás céljára szolgáló épületek, tevékenységek helyezhetők el. Az építési övezet területen nem helyezhető el:

 • egészségügyi, szociális épület
 • roncsautó tároló és bontó telepek

A betartandó telekalakítási és beépítési előírások:

Gip jelű építési övezet

 • A kialakítható legkisebb telekterület méret 1500 m2
 • A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete 20 m
 • A beépítési mód szabadonálló
 • A megengedett legnagyobb épületmagasság 6,0* m
 • A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50 %
 • A zöldfelület legkisebb mértéke 25 %

* A technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, stb) legmagasabb pontja 12,0 m.

Az építési övezetben az előkert minimális szélessége 5,0 m, az oldalkert minimális szélessége 5,0 m, a hátsókert minimális szélessége 10,0 m, valamint az OTÉK 35. § 1-4 bekezdése szerinti értékek.

Az építési övezetben bódé, faház, selejtes jármű, stb. csak ideiglenesen, felvonulási épületként (az építkezés időtartamára) telepíthető.

Az építési telkek mindkét oldali oldalhatára, valamint a hátsó telekhatára mentén legalább egy sor védőfásítást kell telepíteni, ill. fenntartani.

Az építési övezetben a területfelhasználási egységre megengedett legnagyobb beépítési sűrűség 1,5 m2/m2.

Telkek adatai: 

 • 1/52 hrsz alatt lévő 91 m2 nagyságú telephely
 • 1/54 hrsz alatt lévő 3684 m2 nagyságú telephely
 • 1/55 hrsz alatt lévő 3684 m2 nagyságú telephely
 • 1/56 hrsz alatt lévő 3684 m2 nagyságú telephely
 • 1/57 hrsz alatt lévő 3684 m2 nagyságú telephely
 • 1/60 hrsz alatt lévő 4666 m2 nagyságú telephely

 1/53 hrsz. alatt lévő 12033 m2 nagyságú telephelyen a projekt megvalósítása során 1 db kb. 180 m2 alapterületű irodaépület készült el. A pályázat jellegénél fogva fenntartásra kötelezett, a terület infrastrukturális fenntartásának, az iparterület üzemelés-szervezésének központi épülete lehet. Az épületben fizikai és/vagy irodai dolgozók számára öltözőblokk áll rendelkezésre. Az épületben teakonyha és irodahelyiségek is kialakításra kerültek. A területen telket vásárlók vagy bérlők részére információs-adminisztratív szolgáltatások, fénymásolás szolgáltatás tervezett. Az épület akadálymentesen megközelíthető gépjárművel, földszintje akadálymentesített bejárattal, vizesblokkal és tárgyalási lehetőséggel rendelkezik. Az iparterületre a város különböző szolgáltatás-szegmenseket vár. Jelenleg nyílászáró forgalmazó, illetve fémipari gyártó-szolgáltató tevékenység működik a területen.

Az iparterület jelenlegi kihasználtsága 37,51%. A 6,2277 hektáros területen valamivel több, mint 6,2186 hektár számít értékesíthető, bérbe adható területnek. Ebből jelenleg kb. 2,33 hektárt bérelnek:

 • 1/61 hrsz. alatt lévő 1693 m2 nagyságú telephely. Lakó és nemlakó épületek építése, és építőanyag kereskedelem tevékenység.

2023.01.01-től határozott időre

 • 1/59 hrsz. alatt lévő 4666 m2 nagyságú telephelyen 273 m2 nagyságú komfort nélküli ingatlanrész. Raktár, üzlethelyiség céljára hasznosítva (nyílászáró értékesítés) 2023.01.01-től határozott időre, illetve 330 m2 nagyságú komfort nélküli ingatlanrész. Raktár célú hasznosítás. 2023.01.01-től határozott időre.

 

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online