2024. május 25. - Orbán

ÉRTÉKTÁR

Az Országgyűlés 2012. április 2.-án elfogadta „A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról” szóló 2012. évi XXX. törvényt. Ennek végrehajtásáról a 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet intézkedik. 

A törvény célja számba venni és dokumentálni nemzeti értékeinket, és ebből külön adatbázist alkotni. A törvény szerint az összegyűjtött értékeket közkinccsé kell tenni, gondoskodni kell ezen értékeknek megismertetéséről. A gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körre kell kiterjeszteni. Az összegyűjtött nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság létrehozza a Magyar Értéktárat, melynek az elemeiből választják majd ki az ún. hungarikumokat. E mellet a törvény célja, hogy elősegítse a nemzeti értékek és hungarikumok fönnmaradását és védelmét ezzel is erősítve a nemzeti tudatot.

Harkány Város Önkormányzata Képviselő Testülete döntésének értelmében Harkányban is megalakult az Értéktár Bizottság (lásd a csatolt jegyzőkönyvet).  A Bizottság feladata, hogy Harkány Város területén lévő nemzeti értékeket a törvény által megszabott kategóriák szerint azonosítsa és nyilvántartásba vegye.

A kategóriák a következők:

- agrár és élelmiszergazdaság
- egészség és életmód
- épített környezet
- ipari lés műszaki megoldások
- kulturális örökség
- sport
- természeti környezet
- turizmus és vendéglátás

Bárki kezdeményezhet nemzeti értéknek a Harkányi Értéktárba való fölvételét. A kezdeményezés ingyenes és Harkány Város polgármesteréhez kell elektronikus úton (polgarmester@harkany.hu), vagy elektronikus adathordozón benyújtani a kormányrendeletben található nyomtatványminták szerint Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) címére.

Az értéktárba való fölvételről a Harkányi Értéktár Bizottság dönt. Az arra érdemeseket felvételi javaslattal továbbküldi a Baranya Megyei Értéktár Bizottságba.

Törvényi, rendeleti háttér:

2012. évi XXX. Törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200030.TV

A 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról:

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/a-114-2013-iv-16-kormanyrendelet-a-magyar-nemzeti-ertekek-es-hungarikumok-gondozasarol

Nyomtatványminták letöltése:

  1. számú melléklet
  2. számú melléklet
  3. számű melléklet


A Harkányi Értéktár Bizottság elérhetősége:

e-mail cím: albrecht.ferenc@harkany.hu

 

A Harkányi Értéktár kategóriái:

1) Egészség és életmód:

a) A Harkányi gyógyvíz- és fürdőkultúra

2)    Épített környezet:

a) Terehegyi református templom
b) Harkányi református templom
c) Harkányi katolikus templom
d) Balkon Gyógyszálló
e) Fürdő Zsigmondy sétány felőli bejáratának épülete
f) Gyógyfürdő új épülete
g) MÁV Gyógyszálló épülete
h) MÁV vasútállomás épülete
i) Széchenyi tér 23. szám alatti lakóház
j) Baranya Szálló épülete

3)    Kulturális örökség:

a) Kiss József által vezetett Harkányi Krónika (írott és dokumentumgyűjtemény)
b) Dezső László helytörténeti gyűjteménye (írott: 1812-, tárgyi: idősoros)
c) Czene Zoltán Harkányi képeslap és tárgyi gyűjteménye
d) Terehegyi temetőben lévő 48-as honvéd hadnagy; Kovács Antal síremléke
e) I-II. világháborús hősi halottak síremlékei
f) Katolikus templom kertjében található tűzzománc stációk
g) Kanizsay Dorottya szobra
h) Harka kút
i) Milleniumi országalma
j) Harkány Lulu-pusztai régészeti lelőhely

4)    A természeti környezet területén:

a) Harkány, mint kiemelt üdülőhely (a vonatkozó határozat alapján)
b) Harkány-Terehegyi Nagy hegy (Kopasz hegy)
c) Az 58-as út nyugati oldalán található mocsári tölgyes  facsoport
d) Terehegy Szérüskertbeli Rákóczi korabeli tölgyfa
e) a „Szív útja”
f) A gyógyfürdő régi bejáratával szembeni őspark
g) Az arborétum

5)    Turizmus és vendéglátás:

a) Harkányi Szüreti fesztivál
b) Harkányi Fürdőfesztivál

 

A Harkányi Értéktár egyes kategóriájához a kapcsolódó anyagok, dokumentumok, fotók, videók gyűjtése, archiválása folyamatos.
Az anyagok megtekinthetők a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán, ügyfélfogadási időpontban.

 

Vissza a lap tetejére

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online