2024. június 24. - Iván

Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha

Fenntartó: Harkányi Körzeti Óvodai Társulás
Cím: 7815 Harkány, Dankó Pista utca 7/1.
Vezető: Kanizsai-Tóthné Szíjártó Anikó
Tel.: 72/480-330, 30/254-61-45
E-mail: ovodavezeto1[kukac]gmail.com
Weboldal: https://harkanyiovoda.hu


Harkányi Óvoda, mini Bölcsőde és Konyha

Harkányi óvoda

A Harkányi Óvoda 1953 október 1-én 2 óvónővel kezdte meg működését, s folyamatosan bővült a lehetőségekhez képest.
1992 januárjában átadott új óvoda méltó körülményeket teremtett a gyerekeknek és az intézmény dolgozóinak egyaránt. Az óvoda körzeti óvodaként működik,
 9 település gyerekeit fogadja. Jelenleg 7 csoport van, ebből 1 csoport német nemzetiségi, ahová szülői kérésre járhat a gyermek. Különböző térítésmentes programokat, szolgáltatásokat kínál az intézmény, mint pl. úszásoktatás, hitoktatás, néptánc, gyógytestnevelés, logopédiai beszédjavítás és sószobai terápia.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált nevelésben részesülnek.

Gyermeklétszám 160-190 fő között változik.

Az óvodai feladatokat 33 fő látja el, ebből 15 fő pedagógus, l fő logopédus, 2 fő pedagógiai asszisztens, 8 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, l fő élelmezésvezető, 1 fő szakácsnő, 3 fő konyhai kisegítő, 1 fő udvaros- karbantartó.

Az óvodának 300 adagos önálló főzőkonyhája van, mely biztosítja a szociálisan rászorult idősek, és más intézményen kívüliek étkeztetését.

Az óvoda épülete városunk központjában három irányból jól megközelíthető helyen helyezkedik el. Az épület modern, az óvodai neveléshez szükséges funkciók betöltéséhez maximálisan megfelel. A csoportszobák tágasak, világosak, berendezésük praktikus. Minden csoporthoz külön öltöző, mosdó, gyermek étkeztető is tartozik. A gyermekek fejlesztéséhez megfelelő eszközök, jól felszerelt tornaszoba, gyermek és szakkönyvtár, a munkatársak megfelelő munkakörülményeinek biztosításához pedig nevelői,- dajkaszoba, öltözők, zuhanyzók járulnak hozzá. Játékra, sportolásra alkalmas betonteraszok és hatalmas zöld parkosított terület veszi körül az intézményt.

Az Óvodai pedagógiai programunk célja: a sokoldalú, kiegyensúlyozott, egészséges színes egyéniségek kialakítása, harmonikus személyiségek megalapozása, fejlesztése, életkorilag a legmegfelelőbb tevékenységi forma, a tervszerű rendszeres mozgás és játék segítségével, valamint a néphagyomány ápolás, a természetóvás gazdag eszközrendszerével. Maximálisan törekszünk az érzelmi biztonságot adó kapcsolatok, az egészséges életmód, az alapvető szokásrendszer megalapozására. Igyekszünk biztosítani a nyugodt, családias, elfogadó és együttműködő légkört, valamint a családdal való szoros együttműködést.

Kiemelt feladatként kezeljük az egészségnevelést. Az intézménybe járó gyermekek egészséges életmódjuk kialakítása és biztosítása érdekében a helyi sajátosságok és óvónői elképzelések figyelembevételével és egymáshoz való a közelítésével biztosítani kívánjuk az esélyegyenlőséget.
Az egészség szomatikus, pszichikus és szociális elégedettséget, harmóniát jelent. Hisszük, hogy ha megalapozzuk gyermekinkben a környező világgal és önmagukkal harmóniában élés képességét, felnőtt korukban is megállják helyüket.

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online