2024. február 28. - Ákos, Bátor

„Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése” TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061

Szerződött támogatás összege: 624 357 677 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt kezdete: 2021.10.01.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

Harkány Város Önkormányzata 624,36 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati kiíráson a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül.

A projekt célja Harkány város csapadékvíz elvezetés problémájának megoldása, belterületi csapadékvíz elvezetési, rendszerének fejlesztése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, további környezeti káresemények megelőzése. A településen a meglévő nyílt- és zárt csapadékvíz elvezető rendszer állapota több helyen nem volt megfelelő, az árkok és csatornák nem feleltek meg rendeltetésüknek, nem tudták biztonságosan levezetni a csapadékvizet a belterületről.

A város önkormányzata a település belterületén teljeskörűen kívánta megoldani a csapadékvíz rendezését, szakszerű elvezetését. A tervezett beruházás két ütemben valósult meg, jelen pályázat keretén belül a II. ütem: Harkány csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése történt.

Az érintett területen a kialakított csapadékvíz elvezető rendszer a jelenlegi árkok nyomvonalán létesült. A megvalósítás során zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszer, földmedrű nyílt árok, és burkolt medrű nyílt árok készült el a Bezerédi út, Bocskai út, Bercsényi út, Gépállomás városrész, Hunyadi út, Klauzál út, Kolozsvár út, Munkácsy Mihály út, Széchenyi tér, Terehegyi-árok, Homok út, Ságvári út, valamint a Berek út érintésével. A csapadékvíz-elvezetés teljes hossza 6.600 folyóméter. A fejlesztésnek köszönhetően az érintett területeken a vízkár-veszélyeztetettség jelentősen csökkent, ami hozzájárult a lakosság környezeti biztonságérzetének, életszínvonalának növeléséhez. 

 

Érintett utcák:

Bezerédi utca

Bocskai utca

Bercsényi utca

Gépállomás városrész

Hunyadi utca

Klauzál utca

Kolozsvár utca

Munkácsy Mihály utca

Széchenyi tér

Terehegyi-árok

Homok utca

Ságvári utca

Berek utca

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online