2022. augusztus 12. - Klára

„Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése” TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061

Szerződött támogatás összege: 500.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt kezdete: 2021.10.01.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

Harkány Város Önkormányzata 2021. évben 500,00 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati kiíráson a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül.

A projekt célja Harkány város csapadékvíz elvezetés problémájának megoldása, belterületi csapadékvíz elvezetési, rendszerének fejlesztése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, további környezeti káresemények megelőzése. A településen a jelenleg meglévő nyílt- és zárt csapadékvíz elvezető rendszer állapota több helyen nem megfelelő. Az árkok és csatornák nem felelnek meg rendeltetésüknek, nem tudják biztonságosan levezetni a csapadékvizet a belterületről. 

A város önkormányzata a település belterületén teljeskörűen kívánja megoldani a csapadékvíz rendezését, szakszerű elvezetését. A tervezett beruházás két ütemben valósul meg, jelen pályázat keretén belül az II. ütem: Harkány csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése történik.

Az érintett területen a kialakított csapadékvíz elvezető rendszer a jelenlegi árkok nyomvonalán létesül. A megvalósítás során zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszer, földmedrű nyílt árok, burkolt medrű nyílt árok készül a Bezerédi út, Bocskai út, Bercsényi út, Gépállomás városrész, Hunyadi út, Klauzál út, Kolozsvár út, Munkácsy Mihály út, Széchenyi tér, Terehegyi-árok, Homok út, Ságvári út, valamint a Berek út érintésével. A csapadékvíz-elvezetés teljes hossza tervezetten 6.600 folyóméter. A fejlesztésnek köszönhetően az érintett területeken a vízkár-veszélyeztetettség jelentősen csökken, ami hozzájárul a lakosság környezeti biztonságérzetének, életszínvonalának növeléséhez.

 

Érintett utcák:

Bezerédi út

Bocskai út

Bercsényi út

Gépállomás városrész

Hunyadi út

Klauzál út

Kolozsvár út

Munkácsy Mihály út

Széchenyi tér

Terehegyi-árok

Homok út

Ságvári út

Berek út

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online