2024. február 22. - Gerzson

Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban EFOP-3.3.2-16-2016-00204

 

 

 

 

 

 

  

 

Kedvezményezett neve: Harkány Város Önkormányzata
Projekt címe: Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban
Szerződött támogatás összege: 25 000 000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.04.30.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00204

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra.

Tevékenységek:

Programok szervezése, megvalósítása: a projekt időszak 36 hetes megvalósítása során 192 db heti szakkör, 6 db tábor, 12 db verseny és 18 db témanap kerül megrendezésre. A gyerekek népdal és népzenei oktatása ma is fontos része a mindennapi oktatásnak. A pályázat lehetőséget ad a szerteágazó népzenei hagyományok szinergizálására, egyeztetve a Nemzeti Alaptantervvel. A bevont intézmények száma 10 db, akikkel együttműködési megállapodást kötünk. A programok célcsoportja az óvodás, illetve általános iskolás korosztály. A diákok egy részét helyben érjük el, a más településeken élő diákok utaztatását megszervezzük településünk művelődési központjába. A programokon résztvevő diákok számát az egyes nevelési-oktatási intézményekből minden esetben az adott együttműködési megállapodásban rögzítettük, feltüntetve az egyes programokra bevonni kívánt, valamint az indikátor teljesítéséhez releváns hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok számát is. A célcsoportot képező általános iskolások olyan intézmények hallgatói, amelyek a településsel szomszédos községekben találhatók, így a már amúgy is meglévő szerves együttműködés e települések közt ily módon kiegészülhet a fiatal korosztályhoz tartozó gyermekek megismerkedésével, közös alkalmakon történő részvételével.

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online