2024. június 19. - Gyárfás

HIRDETMÉNY

Harkány Város Önkormányzat Adóhatósága (a továbbiakban: adóhatóság) az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 77/A. § a) pontjában, illetőleg az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – az adóhatóság által hozott döntés kézbesítésének akadályba ütközése miatt –

hirdetményi úton

közli döntését, mely során az alábbiakat teszi közzé:

  1. a) A döntés közlése/kézbesítése – az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 77/A. §-a alapján – az alábbi ok miatt akadályba ütközött:

- a) az adózó elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége, lakcíme, székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel,

- b) a jogutód nem ismert,

- c) az adózó nem jelölt meg kézbesítési meghatalmazottat,

- d) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy

-e) azt törvény vagy kormányrendelet előírja.1

  1. b) A kifüggesztés, illetőleg a honlapon történő közzététel napja: JÚLIUS 19.
  2. c) Az ügy (döntés) száma: H/3920-1/2023

A döntés tárgya: Idegen bevétel fizetési kötelezettség megállapítása szabálysértési ügyben

Az adózó neve: MARKÓ ZOLTÁN

Az adózó adó azonosítószáma: 8370842615

  1. d) Az adóhatóság felhívja az adózó figyelmét, hogy a döntés átvétele iránt az adózó vagy képviselője a Harkány Város Önkormányzat Adócsoportjánál (cím: 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.) érdeklődhet (hétfő: 7.30-12.00 óra, 12.30-16.00 óra, kedd: 7.30-12.00 óra, szerda: 7.30-12.00 óra, 12.30-17.00 óra, péntek: 7.30-12.00 óra között).

A döntés jelen hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon (2023. AUGUSZTUS 3.) kézbesítettnek minősül.

A hirdetmény a Harkányi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.) kerül kifüggesztésre, továbbá közzétételre kerül az önkormányzat honlapján (www.harkany.hu).

Levétel napja: ………………………………….                  …………………………………….

                                  (dátumbélyegző)                                                         (aláírás)

1 A megfelelő aláhúzandó

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online