2024. július 16. - Valter

HIRDETMÉNY téli igazgatási szünet elrendeléséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2024. (II. 15.) határozatával elrendelte az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény alapján a Harkányi Polgármesteri Hivatalban a téli igazgatási szünetet a 

2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig

tartó időszakra.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (3) bekezdése szerint az igazgatási szünet elrendeléséről szóló határozatot a tárgyév márciusának 1. napjáig a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A képviselő-testületi döntés kivonata jelen hirdetmény melléklete. 

Az igazgatási szünet időtartama 2 olyan napot érint, amikor a Hivatalban ügyfélfogadás lenne. Az igazgatási szünet tartama alatt az ügyfélfogadás a Hivatal minden egyes szervezeti egysége tekintetében szünetel azzal, hogy haláleset bejelentése kapcsán az anyakönyvvezető elérhetősége biztosítva lesz. 

Szíves együttműködésüket köszönjük! 

Harkány, 2024.02.27. 

Bacsáné dr. Kajdity Petra
jegyző

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online