2020. október 22. - Előd

Hírek

Ökumenikus hálaadó Istentisztelet

2020. 08. 27.

Ökumenikus hálaadó istentisztelet 2020. 08. 30. vasárnap 10,30 Harkány, református templom udvara

Ének     90. Zsoltár 1.
Tebenned bíztunk eleitől fogva,
Uram, téged tartottunk hajlékunknak!
Mikor még semmi hegyek nem voltanak,
Hogy még sem ég sem föld nem volt formálva,
Te voltál és te vagy, erős Isten,
És te megmaradsz minden időben.

Ének     274, 1 – 4.
1, Ki Istenének átad mindent,
Bizalmát csak belé veti. :/:
Azt csudaképen őrzi itt lent,
Ínség, baj közt is élteti.
Ki mindent szent kezébe tett,
Az nem fövényre épített.

2, A súlyos gondok mit használnak, A sóhaj, sok jajszó mit ér, :/: Ha sebeink még jobban fájnak, S mindennap kínunk visszatér? Így terhünk egyre súlyosabb, Ha lelkünk búnak helyet ad.

3, Csak légy egy kissé áldott csendben: Magadban békességre lelsz,:/:
Az Úr rendelte kegyelemben
Örök, bölcs célnak megfelelsz.
Ki elválasztá életünk,
Jól tudja, hogy mi kell nekünk.

4, Zengj hát az Úrnak, s járd az utat, Mit éppen néked Ő adott; :/: A mennyből gazdag áldást juttat S majd Jézus ád szép, új napot. Ki Benne bízik és remél, Az mindörökre Véle él.

Imádság, Igeolvasás, Hitvallás    Cairns - Lengyel Henriett    

Ének     261, 1 – 2.
1, Kegyelmes Isten, kinek kezében Életemet adtam,
Viseld gondomat, vezérld utamat, Mert csak rád maradtam.

2, Add meg énnékem én reménységem Szerint való jódat!
Áldd meg fejemet, ki bízik benned, S viseljed gondomat!
            
Igehirdetés                      Bereczky Ildikó

Ének    261, 3 – 4.    
3. A szép harmatot miként hullatod Tavasszal virágra,
Sok jódat, Uram, úgy hullasd reám, Te régi szolgádra.

4. Hogy mind holtomig szívem legyen víg, Téged magasztalván,
Mindenek előtt, s mindenek fölött Szent nevedet áldván.

Imádság, Mi Atyánk               Ronta László, Keresztes Andor   

Zene

Hirdetés, köszöntések                

Ének      264, 1 – 5.
1, Áldjad, én lelkem a dicsőség erős királyát! :/:
Őnéki mennyei karokkal együtt zeng hálát!
Zúgó harang, Ének és orgonahang, Mind az ő szent nevét áldják!

2, Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett! :/:
Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett.
Nagy irgalmát Naponként tölti ki rád: Áldását mindenben érzed.

3, Áldjad Őt, mert csodaképpen megalkotott téged. :/:
Elkísér utadon, tőle van testi épséged.
Sok baj között Erőd volt és örömöd: Szárnyával takarva védett.

4, Áldjad Őt, mert az Úr megáldja minden munkádat,:/:
Hűsége, mint az ég harmatja, bőven rád árad.
Lásd: mit tehet Jóságos Lelke veled, És hited tőle mit várhat.

5, Áldjad az Úr nevét, Őt áldja minden énbennem! :/:
Őt áldjad, lelkem és Róla tégy hitvallást, nyelvem!
El ne feledd: Napfényed Ő teneked! Őt áldjad örökké! Ámen.

Áldás
Himnusz

 

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

Meghívó - Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja, A Harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása emléknapja Meghívó - Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja, A Harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása emléknapja

Tisztelt Lakosság ! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel és az operatív törzs ajánlása végett az október 23-i városi ünnepség a szokásos formában nem kerül megrendezésre.

TÁJÉKOZTATÁS települési támogatás kifizetéséről TÁJÉKOZTATÁS települési támogatás kifizetéséről

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt harkányi szülőket, hogy a bölcsődei, óvodai nevelési év, illetve általános vagy középiskola kezdéséhez nyújtott 5.000,-Ft/gyermek összegű települési támogatás pénztári kifizetése az alábbi napokon és időben történik a Harkányi Polgármesteri Hivatal Pénztárában ( 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4):

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online