2021. november 29. - Taksony

Hírek

Tájékoztató tanévkezdési támogatásról

2021. 08. 30.

Tisztelt Szülők/más Törvényes képviselők !

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. augusztus 25-i ülésén döntött a 2021/2022-es nevelési- illetve tanév kezdéshez nyújtott települési támogatásról, melyet az életvitelszerűen Harkány településen élő bölcsődei, óvodai nevelésben részt vevő, illetve az általános-, és középiskolai tanulmányokat nappali képzésben folytató gyermekek számára biztosít vissza nem térítendő települési támogatás formájában.

• A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2021/2022-es nevelési- illetve tanítási évben a család jövedelmi viszonyainak vizsgálata nélkül nyújtott támogatást a tavalyi évhez képest magasabb, 10 000 Ft/fő összegben állapítja meg.

• Döntött továbbá a testület arról is, hogy az alacsony jövedelemmel rendelkező családok az alapösszegű ellátás helyett emelt összegű támogatásban részesüljenek. Erre a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet 30/A.§-a új (1a) bekezdésének beiktatásával biztosított lehetőséget. Az emelt összegű támogatás tehát jövedelemvizsgálathoz kötött, az ellátásra -az egyéb feltételeknek való megfelelés esetén- az szerezhet jogosultságot, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, azaz jelenleg 85 500 Ft-ot.

Az emelt összegű támogatás összege 30 000 Ft/fő.

A támogatás biztosításának feltétele, hogy

a) a gyermek a bölcsődei, illetve óvodai nevelési évre, vagy az általános, illetve középiskolai tanévre nappali tagozatra beiratkozzon,

b) rendelkezzen érvényes jogviszony igazolással,

c) nyújtsa be az igénylési formanyomtatványt (Harkány Város Önkormányzata Képviselő-tetsületének a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 15. számú melléklete)

d) emelt összegű bölcsőde, óvoda - és általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatás igénylése esetén az a)-c) pontban foglaltakon kívül a család egy főre jutó jövedelmének megállapításához nyújtsa be a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot.


A támogatás iránti igényt (a kitöltött igénylési formanyomtatványt és intézményi jogviszony igazolást, emelt összegű ellátás igénylése esetén jövedelemnyilatkozat és a kitöltés alapját képező igazolások) a Harkányi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán lehet benyújtani

2021. szeptember 01. napjától 2021. szeptember 30. napjáig.

A beérkezett kérelmekről 2021. október 30. napjáig a Szociális Bizottság dönt.

Harkány, 2021. augusztus 30.

Dr. Markovics Boglárka
jegyző s.k.

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

KSH - November 15-én kezdődik az egyéni gazdaságok összeírása KSH - November 15-én kezdődik az egyéni gazdaságok összeírása

Az ország 354 településén, mintegy 21 ezer egyéni gazdaság részvételével kezdi meg november 15-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az egyéni gazdaságok összeírását. A válaszadók november 25-ig online, azt követően pedig december 15-ig összeírók segítségével, személyesen vagy telefonon keresztül válaszolhatnak a kérdésekre.

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online