2022. október 1. - Malvin

Hírek

Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó, november hónapban esedékes pénzbeli támogatás kifizetéséről

2021. 11. 16.

Tisztelt Szülő!

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
- a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
- akinek november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
pénzbeli támogatást folyósít.

Azok a jogosultak, akik nem minősülnek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek, alapösszegű, 6000 Ft-os támogatásban részesülnek, míg a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára 6.500.- Ft mértékű összegű támogatás jár.

A 2021. november hónapban esedékes pénzbeli támogatást a jogosult gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, illetve a jogosult fiatal felnőtt a Harkányi Polgármesteri Hivatal Pénztárában veheti át a következő ügyfélfogadási időpontokban:

- 2021. november 18. 8:00-16:00 óráig
- 2021. november 19. 8:00-12:00 óráig
- 2021. november 22. 8:00-16:00 óráig
- 2021. november 23. 8:00-16:00 óráig
- 2021. november 24. 8.00-17:00 óráig

azzal, hogy fenti napokon 12:00-12:30 óráig ebédszünet miatt szünetel a pénztári nyitvatartás.

Kérjük, az átvételre szíveskedjen magával hozni személyi igazolványát és lakcímkártyáját, meghatalmazott általi átvétel esetén két tanú aláírásával ellátott meghatalmazást!

Együttműködését és a tájékoztatóban foglaltak figyelembevételét megköszönve.

Harkány, 2021. 11. 16.

Tisztelettel:

Dr. Markovics Boglárka jegyző sk.

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

Tájékoztató lakossági barnakőszén igényfelmérésről Tájékoztató lakossági barnakőszén igényfelmérésről

Tisztelt Lakosság! A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára, Dr. Dukai Miklós felkérésre a Harkányi Polgármesteri Hivatal felméri a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igényeket.

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online