2022. január 26. - Vanda, Paula

Hírek

Tájékoztatás a 2021/2022-es tanév téli szünet ideje alatti szünidei gyermekétkeztetésről

2021. 12. 15.

Tisztelt Jogosult! A Harkányi Polgármesteri Hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-sa és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) számú Korm. rendelet 13/B. § (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése és (3) bekezdése alapján szeptember hónapban tájékoztatta az érintetteket, hogy a 2021/2022. tanév során az alábbiak szerint alakul a téli szünet ideje alatt igénybe vehető szünidei gyermekétkeztetés:

  • 2021. december 21. kedd - az étkezés biztosított
  • 2021. december 22. szerda- az étkezés biztosított
  • 2021. december 23. csütörtök- az étkezés biztosított
  • 2021. december 24. szenteste, péntek, munkaszüneti nap, így ezen a napon az étkezés nem biztosított
  • 2021. december 27. hétfő - az étkezés biztosított
  • 2021. december 28. kedd – az étkezés biztosított
  • 2021. december 29. szerda-az étkezés biztosított
  • 2021. december 30. csütörtök- az étkezés biztosított
  • 2021. december 31. péntek- az étkezés biztosított

A szünidei gyermekétkeztetést Harkány Város Önkormányzata azon hátrányos helyzetű gyermekek és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítja, akiknek szülője, törvényes képviselője a korábban megküldött tájékoztató levél mellékletét képező nyilatkozatot kitöltötte és azon igényelte gyermeke részére a téli szünet időtartama alatt a déli melegételt. A napi egyszeri, déli meleg ételt a téli szünet idejére eső 2021.december 21 -23-ig munkanapokon az óvoda intézménye biztosítja, melyet 11.00-13.00 közötti időszakban az iskola konyháján lehet átvenni. Az iskola és óvoda zárva tartása idején, 2021. december 27-31- ig Gyenis Péter egyéni vállalkozó -a siklósi Piknik Center útján- biztosítja az étkeztetést, ezeken a napokon 11.30-12.30 közötti időben lehet átvenni az ételt Harkányi Polgármesteri Hivatal Portáján. Az étel előre vákuumozott, műanyag ételhordó dobozokban kerül átadásra, így nem szükséges otthonról éthordót hoznia a szülőknek. A gyermek részére biztosított meleg étel elvitele a szülő, más törvényes képviselő vagy a szülő, valamint a más törvényes képviselő által írásban meghatalmazott személy számára lehetséges. A fent megjelölt napokon az étel átvételével egyidejűleg a szülő köteles az átvételt aláírásával igazolni.

Amennyiben az igényelt ételt ténylegesen nem veszik át, Harkány Város Önkormányzata nem tud elszámolni az adag bekerülési értékével és saját költségvetése terhére kell azt finanszíroznia.

Kérem a T. Szülőket, hogy ennek elkerülése érdekében az érintett napokon mindenképpen gondoskodjanak az ebéd átvételéről!

Együttműködésüket előre is köszönjük.

Kelt: Harkány, 2021. 12. 15.

Tisztelettel és köszönettel:

Dr. Markovics Boglárka jegyző sk.

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: Harkány 3018 helyrajzi számú ingatlanon 125 méteres vízműkút fúrásának előzetes vizsgálati eljárása

Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozások által igénybe vehető helyi iparűzési adókedvezményekről Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozások által igénybe vehető helyi iparűzési adókedvezményekről

Elérhető a NAV honlapján a Nyilatkozat HIPA adóelőleg kedvezmény érvényesítéséről KKV minőség miatt /22NYHIPA/!

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online