2022. május 16. - Mózes, Botond

Hírek

Figyelem ! Fontos adózási határidők

2022. 01. 28.

Harkány Város Önkormányzati Adóhatósága felhívja az adózók és könyvelőik figyelmét néhány fontosabb bejelentési, bevallási határidőre.

ÉPÍTMÉNYADÓ

Építményadóban az adókötelezettség keletkezését, változását, illetve megszűnését január 15-ig kell bejelenteni.

Az építményadó ún. kivetéses jellege miatt az adózóknak nem kell minden évben adatbejelentést tenniük, hanem csak abban az esetben, ha a saját személyes vagy az ingatlan adataiban olyan változás következett be a múlt évben, ami kihat a következő, 2022. évi építményadó megállapítására.

Fontos azt is tudni, hogy ingatlan adás-vétel esetén az eladót és vevőt (szerző felet) egyaránt terheli adatbejelentési kötelezettség. Az adókötelezettség az eladó esetében az adatbejelentés benyújtásával kerül megszüntetésre, míg a vevő esetében az alapján kerül előírásra.

Az üdülőövezeti és a zártkerti övezetekbe sorolt ingatlanok esetén az építményadó mentességre való jogosultságot legkésőbb az adott adóév június 15. napjáig kell igazolni a Harkányi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály Adócsoportjánál, melyhez mellékelni kell a tulajdonos vagy a bentlakó közeli hozzátartozója nevére kiállított három darab közüzemi számlát vagy csekket. E határidő jogvesztő. A már megállapított - határozott és határozatlan idejű - mentességeket a jelen bekezdésben foglaltak nem érintik, azok továbbra is érvényesek. A mentesség feltétele, hogy az igénylő helyi adótartozással Harkány Város Önkormányzata felé nem rendelkezik.

A bejelentési kötelezettség teljesítésére a https://harkany.hu/onkormanyzat/hivatal/tajekoztatok-es-nyomtatvanyok link alatt az Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról vagy az Adatbejelentés telekadóról nyomtatványok, illetve az E-önkormányzat portálon közzétett építményadó adatbejelentés elnevezésű nyomtatvány szolgál.

IPARŰZÉSI ADÓ

Az 1990. évi helyi adókról szóló törvény (továbbiakban: Htv.) szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) hatálya alá tartozó adóalanyok adóévre választhatják a helyi iparűzési adóban a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítási módszert. A KATA alanya a KATA-alanyisága kezdő napjától számított 45 napon belül vagy az adóév február 15-éig dönthet arról, hogy a helyi iparűzési adóalapját az egyszerűsített, tételes módszerrel kívánja megállapítani.

A bejelentési kötelezettség teljesítéséhez az E-önkormányzat portálon közzétett „Bejelentkezés, változás-bejelentési" nyomtatvány szolgál.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy nem elegendő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál választani a KATA-t, hanem amennyiben a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván tételes adóval adózni és már az állami adóhatóságnál is ezt az adózási formát választotta, úgy ezt az igényét külön be kell – elektronikus úton - jelenteni – az előírt nyomtatványon - az önkormányzati adóhatóságnak!

A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóév, azaz 2022. február 15-ig jelentheti be azt is, hogyha az adóalapját 2022. évre már nem a KATA adó szerint kívánja megállapítani a HIPA-ban. A bejelentkezési, bejelentési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Harkány Város fejlődéséhez !

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 2797-6/2022. ügyiratszámú végzése alapján közhírré teszem a „Harkány Város csapadékvíz elvezetése és Harkány, Lanka-csatorna fejlesztésének előzetes vizsgálati eljárása” tárgyú, környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról szóló, mellékelt közleményt.

Tájékoztatás a 2021/2022-es tanévi tavaszi szünet ideje alatti szünidei gyermekétkeztetésről Tájékoztatás a 2021/2022-es tanévi tavaszi szünet ideje alatti szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Érintett Szülők! A Harkányi Polgármesteri Hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-sa és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) számú Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13/B. § (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése és (3) bekezdése alapján szeptember hónapban tájékoztatta az érintetteket a 2021/2022. tanév során az évközi szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról.

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online