2023. szeptember 23. - Tekla

Hírek

Tájékoztató az önkormányzati tűzifa juttatás 3. fordulójában a benyújtási határidő meghosszabbításáról

2022. 02. 10.

A képviselő-testület a térítésmentes önkormányzati tűzifa juttatás 3. fordulója tekintetében a kérelmek benyújtásának határidejét 2022. február 21. napjáig meghosszabbította.

A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályához lehet benyújtani, a szociális célú tűzifa támogatás igénylésére rendszeresített formanyomtatványon, a szükséges mellékletek (jövedelem- és vagyonnyilatkozat) csatolásával.

A juttatásban a Harkányban bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen élők részesülhetnek. A juttatás háztartásonként egy személy részére nyújtható. Harkányi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak azon háztartásban vehető figyelembe, ahol életvitelszerűen él.

A kérelmeket- a benyújtási határidő lejártát követően - a Szociális Bizottság bírálja el és dönt az önkormányzat rendelkezésére álló keret kiutalásáról. A tűzifa kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik.

Harkány, 2022. 02.10.

Tisztelettel:

Dr. Markovics Boglárka s.k.
jegyző

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online