2024. március 3. - Kornélia

Hírek

Tájékoztatás a 2021/2022-es tanévi tavaszi szünet ideje alatti szünidei gyermekétkeztetésről

2022. 04. 05.

Tisztelt Érintett Szülők! A Harkányi Polgármesteri Hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-sa és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) számú Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13/B. § (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése és (3) bekezdése alapján szeptember hónapban tájékoztatta az érintetteket a 2021/2022. tanév során az évközi szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról.

Jelen tájékoztatóval felhívom a jogosultak figyelmét a tavaszi szünetben nyújtott szünidei gyermekétkeztetésre, annak időtartamára és helyszínére.

Tavaszi szünet: Csak az általános iskolásokat és a középiskolásokat érinti, az óvodásoknak nem lesz tavaszi szünet.

  • április 14., csütörtök – az étkezés biztosított,
  • április 15., péntek (Nagypéntek) napjától 2022. április 18., hétfőig (Húsvét hétfő) - az étkezés nem biztosított, mivel ezen napok nem munkanapok.
  • április 19., kedd - – az étkezés biztosított.

A szünidei gyermekétkeztetést Harkány Város Önkormányzata azon hátrányos helyzetű gyermekek és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítja, akiknek szülője, törvényes képviselője a korábban megküldött tájékoztató levél mellékletét képező nyilatkozatot kitöltötte és azon igényelte gyermeke részére a szünet időtartama alatt a déli melegételt. A napi egyszeri, déli meleg ételt a tavaszi szünet idejére eső munkanapokon a harkányi iskola épületében található főzőkonyha biztosítja. Az ételt a kijelölt napokon 11.30-13.00 közötti időszakban lehet átvenni az iskola étkezdéjében.

A gyermek részére biztosított meleg étel elvitele a szülő, más törvényes képviselő vagy a szülő, valamint a más törvényes képviselő által írásbeli meghatalmazás keretében meghatalmazott személy számára biztosított.

Az étel átvételével egyidejűleg a szülő köteles az átvételt aláírásával igazolni!

Amennyiben az igényelt ételt ténylegesen nem veszik át, Harkány Város Önkormányzata nem tud elszámolni az adag bekerülési értékével és saját költségvetése terhére kell azt finanszíroznia.

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy ennek elkerülése érdekében az érintett napokon gondoskodjanak az ebéd átvételéről!


Együttműködésüket előre is köszönjük.


Kelt: Harkány, 2022. április 5.

Tisztelettel és köszönettel:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző sk.

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

FELHÍVÁS bérleti lehetőségre FELHÍVÁS bérleti lehetőségre

Harkány Város Önkormányzata tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a harkányi piac területén szabad helyiségek és asztalok bérelhetők!

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online