2022. május 16. - Mózes, Botond

Hírek

KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

2022. 05. 10.

A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 2797-6/2022. ügyiratszámú végzése alapján közhírré teszem a „Harkány Város csapadékvíz elvezetése és Harkány, Lanka-csatorna fejlesztésének előzetes vizsgálati eljárása” tárgyú, környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról szóló, mellékelt közleményt.

A kérelembe és mellékleteibe való betekintés lehetősége:

A kérelem, valamint a kérelemhez mellékelt előzetes vizsgálati dokumentáció az alábbi webhelyről tölthető le:

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee7f282ed801808dc539af3af4/123287/-2727349918033698844/2797-Harkany_csapadekviz_.zip,

vagy helyben megtekinthető a Harkányi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

A közlemény közhírré tételének ideje: 2022.05.10.,

A közlemény közhírré tételének helye:

  • Harkány Város Honlapján mely IDE kattintva, "pdf" formátumban megtekinthető
  • Harkányi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája
  • közterületen: Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok hirdetőtáblája (7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/a)

 

Harkány, 2022. 05. 10.

Markovics Boglárka sk.
jegyző

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

Tájékoztatás a 2021/2022-es tanévi tavaszi szünet ideje alatti szünidei gyermekétkeztetésről Tájékoztatás a 2021/2022-es tanévi tavaszi szünet ideje alatti szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Érintett Szülők! A Harkányi Polgármesteri Hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-sa és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) számú Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13/B. § (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése és (3) bekezdése alapján szeptember hónapban tájékoztatta az érintetteket a 2021/2022. tanév során az évközi szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról.

Közlemény Közlemény

a Mohácsi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online