2023. február 2. - Karolina, Aida

Hírek

Tájékoztató tanévkezdési támogatásról

2022. 08. 10.

Tisztelt Szülők/más Törvényes képviselők !

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 27-i ülésén döntött a 2022/2023-as nevelési- és tanévkezdéshez nyújtott települési támogatások igénylési lehetőségének meghirdetéséről és a támogatások összegének megállapításáról a hatályos szociális rendelet (szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet, továbbiakban Rendelet) keretei között. Az előző évhez hasonlóan alap- illetve emelt összegű támogatás igénylésére van lehetősége az arra jogosultaknak.


Felhívjuk a figyelmet, hogy mindkét ellátás jövedelmi feltételhez kötött, nem alanyi jogon jár!

  • Az alapösszegű támogatás összege a képviselő-testület döntése értelmében 10 000 Ft/fő, és azon bölcsődés, óvodás, általános-, vagy középiskolás gyermekre tekintettel igényelhető, aki szülőjével együtt életvitelszerűen Harkány településen él és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét, azaz 285 000 Ft-ot, melynek tényéről a szülő az igénylési nyomtatványon büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni köteles.

 

  • Az emelt összegű támogatás mértéke 30 000 Ft/fő, melyet az alapösszegű támogatás helyett igényelhetnek azon bölcsődés, óvodás, általános-, vagy középiskolás gyermekre tekintettel, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, azaz 85 000 Ft-ot. Ha az emelt összegű támogatást kérelmező fenti jogosultsági feltételnek nem felel meg, számára alapösszegű támogatás állapítható meg, ha azon támogatás felétételeinek egyébként megfelel.

 

A támogatás biztosításának feltétele, hogy

a) a gyermek a bölcsődei, illetve óvodai nevelési évre, vagy az általános, illetve középiskolai tanévre nappali tagozatra beiratkozzon,

b) rendelkezzen érvényes jogviszony igazolással,

c) nyújtsa be a jelen tájékoztatóhoz is csatolt, a Rendelet 15. számú mellékletét képező formanyomtatványt,

d) emelt összegű bölcsőde, óvoda - és általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatás igénylése esetén az a)-c) pontban foglaltakon kívül a család egy főre jutó jövedelmének megállapításához nyújtsa be a jelen tájékoztatóhoz is csatolt, a Rendelet 1. melléklete szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot, melyhez csatolni szükséges az abban feltüntetett jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokat.

 

A támogatás iránti igényt (a kitöltött igénylési formanyomtatványt és intézményi jogviszony igazolást, emelt összegű ellátás igénylése esetén jövedelemnyilatkozat és a kitöltés alapját képező igazolások) a Harkányi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Városüzemeltetési Osztályához lehet benyújtani,

2022. szeptember 01. napjától 2022. szeptember 30. napjáig.

 

A beérkezett kérelmekről 2022. október 30. napjáig a Szociális Bizottság dönt.

Harkány, 2022. 08. 10.


Dr. Markovics Boglárka

jegyző
s.k.

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

Tájékoztató a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban továbbá a vendéglátó üzletek NTAK felé történő adatszolgáltatási kötelezettségéről Tájékoztató a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban továbbá a vendéglátó üzletek NTAK felé történő adatszolgáltatási kötelezettségéről

2023. január 1. napi hatállyal megszűnik a vendégkönyv-vezetési kötelezettség, a továbbiakban kizárólag a szálláshelykezelő szoftver használatával történik az idegenforgalmi adó-kötelezettség nyilvántartása.

Tájékoztató a helyi adókkal kapcsolatban Tájékoztató a helyi adókkal kapcsolatban

Tisztelt Harkányi Lakosok! Tisztelt Szálláshely-szolgáltatók!

Helyi iparűzési adó megfizetése megfizetése euróban és USA dollárban Helyi iparűzési adó megfizetése megfizetése euróban és USA dollárban

Az adózók 2023. évben esedékes helyi iparűzési adórészt/adóelőleget/adót már euróban és dollárban is megfizethetik Harkány Város Önkormányzati Adóhatóság számára.

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online