2023. március 25. - Irén, Írisz

Hírek

Tájékoztató önkormányzati tűzifa juttatás igénylésének lehetőségéről

2022. 09. 23.

Tisztelt Harkányi Lakosok!

Harkány Város Önkormányzata térítésmentes önkormányzati tűzifa juttatás igénylésének lehetőségét hirdeti meg az alábbiak szerint:

Tekintettel arra, hogy településünk lakosságszáma az 5000 főt meghaladja, a Belügyminisztérium által szociális célú tűzifa vásárlásához nyújtott támogatásra önkormányzatunk nem jogosult, ezért szociális célú tűzifa igénylésére nincs lehetőség.

Azért, hogy a rászoruló helyi lakosok számára a korábbi években megszokottaknak megfelelően biztosítani tudjuk a téli tüzelő-támogatást, képviselő-testületünk az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzat saját tulajdonában álló vegyes tűzifa készletből nyújtott „önkormányzati tűzifa juttatás” elnevezésű támogatás biztosításáról döntött azzal, hogy a juttatásra felhasználható készlet összesen 50 m3.

A térítésmentes tűzifa juttatás kérelemre nyújtható, a kérelmek benyújtásának határideje 2022. október 14. napja. A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalba lehet benyújtani, a szociális célú tűzifa támogatás igénylésére rendszeresített formanyomtatványon, a szükséges mellékletek (jövedelem- és vagyonnyilatkozat) csatolásával.

A juttatásban a Harkányban bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen élők részesülhetnek. A juttatás háztartásonként egy személy részére nyújtható. Harkányi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak azon háztartásban vehető figyelembe, ahol életvitelszerűen él.

A kérelmeket- a benyújtási határidő lejártát követően- a Szociális Bizottság bírálja el és dönt az önkormányzat rendelkezésére álló keret kiutalásáról. A tűzifa kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik.


Kérelem formanyomtatvány letölthető innen:

I. sz. melléklet - Kérelem szociális célú tűzifa támogatáshoz

II. sz. melléklet - Jövedelem és vagyonnyilatkozat

 

Harkány, 2022.09.23.

Tisztelettel:

Dr. Markovics Boglárka s.k.
jegyző

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

Tájékoztató a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban továbbá a vendéglátó üzletek NTAK felé történő adatszolgáltatási kötelezettségéről Tájékoztató a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban továbbá a vendéglátó üzletek NTAK felé történő adatszolgáltatási kötelezettségéről

2023. január 1. napi hatállyal megszűnik a vendégkönyv-vezetési kötelezettség, a továbbiakban kizárólag a szálláshelykezelő szoftver használatával történik az idegenforgalmi adó-kötelezettség nyilvántartása.

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online