2024. június 19. - Gyárfás

Hírek

Tájékoztató tanévkezdési támogatásról

2023. 07. 04.

Tisztelt Szülők/más Törvényes képviselők!

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. június 29-i ülésén döntött a 2023/2024-es nevelési- és tanévkezdéshez nyújtott települési támogatások igénylési lehetőségének meghirdetéséről és a támogatások összegének megállapításáról a hatályos szociális rendelet (szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet, továbbiakban Rendelet) keretei között. Az előző évhez hasonlóan alap- illetve emelt összegű támogatás igénylésére van lehetősége az arra jogosultaknak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy mindkét ellátás jövedelmi feltételhez kötött, nem alanyi jogon jár!

 

  • Az alapösszegű támogatás mértéke a képviselő-testület döntése értelmében 2023. évben emelkedik, 12 000 Ft/fő összegű lesz , és azon bölcsődés, óvodás, általános-, vagy középiskolás gyermekre tekintettel igényelhető, aki szülőjével együtt életvitelszerűen Harkány településen él és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét, azaz 285 000 Ft-ot, melynek tényéről a szülő az igénylési nyomtatványon büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni köteles.
  • Az emelt összegű támogatás mértéke szintén nő, 36 000 Ft/fő lesz, amely támogatási összeg részben, 20 000 Ft értékben vásárlási utalvány formájában, részben, a fennmaradó 16 000 Ft összegben pedig pénzbeli ellátás formájában kerül biztosításra a rendelkezésre álló vásárlási utalvány keret kimerüléséig. (Amennyiben a vásárlási utalvány keret kimerülne, a még ki nem fizetett ellátások teljes összegben pénzbeli ellátási formában kerülnek biztosításra.) Az emelt összegű támogatás az alapösszegű támogatás helyett igényelhető azon bölcsődés, óvodás, általános-, vagy középiskolás gyermekre tekintettel, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, azaz 85 000 Ft-ot. Ha az emelt összegű támogatást kérelmező fenti jogosultsági feltételnek nem felel meg, számára alapösszegű támogatás állapítható meg, ha azon támogatás feltételeinek egyébként megfelel.

 

A támogatás biztosításának feltétele, hogy

  1. a) a gyermek a bölcsődei, illetve óvodai nevelési évre, vagy az általános, illetve középiskolai tanévre nappali tagozatra beiratkozzon,
  2. b) rendelkezzen érvényes jogviszony igazolással,
  3. c) nyújtsa be a jelen tájékoztatóhoz is csatolt, a Rendelet 15. számú mellékletét képező formanyomtatványt,
  4. d) emelt összegű bölcsőde, óvoda - és általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatás igénylése esetén az a)-c) pontban foglaltakon kívül a család egy főre jutó jövedelmének megállapításához nyújtsa be a jelen tájékoztatóhoz is csatolt, a Rendelet 1. melléklete szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot, melyhez csatolni szükséges az abban feltüntetett jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokat.

 

A támogatás iránti igényt (a kitöltött igénylési formanyomtatványt és intézményi jogviszony igazolást, emelt összegű ellátás igénylése esetén továbbá a jövedelemnyilatkozatot és az abban foglaltak alapját képező igazolásokat) a Harkányi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Városüzemeltetési Osztály szociális ügyintézőjéhez lehet benyújtani,

2023. szeptember 01. napjától 2023. szeptember 30. napjáig.

 

A beérkezett kérelmekről 2023. október 30. napjáig a Szociális Bizottság dönt.

Harkány, 2023. 07. 04.

Dr. Markovics Boglárka sk.
jegyző

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

Diákmunka Program 2024 Diákmunka Program 2024

Júliustól ismét indul a nyári diákmunka!

ÉRTESÍTÉS földi-kémiai (melegködös) szúnyoggyérítésről ÉRTESÍTÉS földi-kémiai (melegködös) szúnyoggyérítésről

A Harkányi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Harkány város területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online