2024. július 16. - Valter

Hírek

Tájékoztató a 2023. évi önkormányzati tűzifa juttatás igénylésének lehetőségéről

2023. 10. 27.

Tisztelt Harkányi Lakosok!

Harkány Város Önkormányzata térítésmentes önkormányzati tűzifa juttatás igénylésének lehetőségét hirdeti meg az alábbiak szerint:

Tekintettel arra, hogy településünk lakosságszáma az 5000 főt meghaladja, a Belügyminisztérium által szociális célú tűzifa vásárlásához nyújtott támogatásra önkormányzatunk nem jogosult, ezért szociális célú tűzifa igénylésére nincs lehetőség.

Azért, hogy a rászoruló helyi lakosok számára a korábbi években megszokottaknak megfelelően biztosítani tudjuk a téli tüzelő-támogatást, képviselő-testületünk az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzat saját tulajdonában álló vegyes tűzifa készletből nyújtott „önkormányzati tűzifa juttatás” elnevezésű támogatás biztosításáról döntött azzal, hogy a juttatásra felhasználható készlet összesen 50 m3.

A térítésmentes tűzifa juttatás kérelemre nyújtható, a kérelmek benyújtásának határideje 2023. november 17. napja. A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalba lehet benyújtani, a szociális célú tűzifa támogatás igénylésére rendszeresített formanyomtatványon, a szükséges mellékletek (jövedelem- és vagyonnyilatkozat) csatolásával.

A juttatásban a Harkányban bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen élők részesülhetnek. A juttatás háztartásonként egy személy részére nyújtható. Harkányi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak azon háztartásban vehető figyelembe, ahol életvitelszerűen él.

A kérelmeket- a benyújtási határidő lejártát követően- a Szociális Bizottság bírálja el és dönt az önkormányzat rendelkezésére álló keret kiutalásáról. A tűzifa kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik.

 

Kérelem formanyomtatvány letölthető innen:

I. sz. melléklet - Kérelem szociális célú tűzifa támogatáshoz

II. sz. melléklet - Jövedelem és vagyonnyilatkozat

 

Harkány, 2023. 10. 27.

Tisztelettel:

Dr. Markovics Boglárka sk.
jegyző

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

ÉRTESÍTÉS földi-kémiai szúnyoggyérítésről ÉRTESÍTÉS földi-kémiai szúnyoggyérítésről

A Harkányi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Harkány város területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

FELHÍVÁS: Ebösszeírás Harkányban! FELHÍVÁS: Ebösszeírás Harkányban!

Harkány Város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján 2024. július - augusztus hónapjaiban ebösszeírás történik.

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online