2023. december 3. - Ferenc, Olívia

Hírek

Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó, 2023. év november hónapjában esedékes pénzbeli támogatás kifizetéséről

2023. 11. 15.

Tisztelt Szülő!

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

  • a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
  • akinek november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

pénzbeli támogatást folyósít.

Azok a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő jogosultak, akik nem minősülnek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek, alapösszegű, 6000 Ft-os támogatásban részesülnek, míg a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára emelt, 6.500.- Ft összegű támogatás jár.

2023. évben második alkalommal november hónapban esedékes a támogatás pénzbeli ellátásának biztosítása, melyet a jogosult gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, illetve a jogosult fiatal felnőtt a Harkányi Polgármesteri Hivatal Pénztárában vehet át a következő ügyfélfogadási időpontokban:

  • november 20.: 8:00-16:00 óráig
  • november 21.: 8:00-12:00 óráig
  • november 22.: 8:00-17:00 óráig
  • november 24: 8:00-12:00 óráig

azzal, hogy fenti napokon 12:00-12:30 óráig ebédszünet miatt szünetel a pénztári nyitvatartás.

Kérjük, az átvételre szíveskedjen magával hozni személyi igazolványát és lakcímkártyáját, meghatalmazott általi átvétel esetén két tanú aláírásával ellátott meghatalmazást!

Együttműködését és a tájékoztatóban foglaltak figyelembevételét megköszönve,

tisztelettel:

Dr. Markovics Boglárka jegyző megbízásából:

Regényiné dr. Börczi Vera
aljegyző

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

Tájékoztató 70 éven felüli lakosoknak nyújtott utalványról Tájékoztató 70 éven felüli lakosoknak nyújtott utalványról

Harkány Város Képviselő-testületének 136/2023. (X.27.) számú határozata alapján, Harkány város a 70. életévüket betöltött harkányi lakosoknak, karácsony alkalmából 7.000 Ft értékben élelmiszer vásárlási utalványt biztosít.

Tájékoztatás a harkányi Dél-Kom Kft. ügyfélképviseleti iroda átmeneti zárva tartásáról Tájékoztatás a harkányi Dél-Kom Kft. ügyfélképviseleti iroda átmeneti zárva tartásáról

A Dél-Kom Nonprofit Kft. ezúton kíván tájékoztatást nyújtani arról, hogy a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok művelődési házában üzemeltetett ügyfélképviseletünk 2023. november 10. napjától, fűtés hiányában, átmenetileg zárva tart.

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online