2024. július 16. - Valter

Hírek

Tájékoztatás 2024. évi nyári igazgatási szünetről

2024. 07. 03.

3/2024. (VII. 3.) JEGYZŐI UTASÍTÁS A HARKÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉNEK NYÁRI IGAZGATÁSI SZÜNETBEN TÖRTÉNŐ IDEIGLENES MÓDOSULÁSÁRÓL

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött a 2024. július hó 02. napján megtartott ülésén (86/2024. (VII. 02.) határozat), hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése alapján nyári igazgatási szünetet rendel el a Harkányi Polgármesteri Hivatalban 2024. július 22-től 2024. augusztus 25-ig. A Kttv. alapján elrendelt igazgatási szünet időtartama alatt a személyes ügyfélfogadás korlátozásra kerül akként, hogy a jegyző az általánostól eltérő ügyfélfogadási rendet rendel el heti egy nap személyes ügyfélfogadás (minden hét hétfő) kijelölésével, azzal, hogy a haláleset bejelentése kapcsán az anyakönyvvezető elérhetősége folyamatosan biztosítva lesz. 

A Harkányi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 6.2. pontja rendelkezik a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásának rendjéről. A szabályzat 6.6. pontja alapján „A jegyző kivételesen, és indokolt esetben a fentiektől eltérő munkarendet és vagy ügyfélfogadási rendet is megállapíthat a Hivatal egészére vagy az egyes szervezeti egységekre.”

A nyári igazgatási szünet miatt

elrendelem,

hogy a Harkányi Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységében a 2024. július 22-től 2024. augusztus 25-ig tartó időszakban az ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul:

 

Hétfő: 07.30. – 12.00, 12.30. – 16.00

Kedd: Személyes ügyfélfogadás szünetel

Szerda: Személyes ügyfélfogadás szünetel

Csütörtök: Személyes ügyfélfogadás szünetel

Péntek: Személyes ügyfélfogadás szünetel


2024. augusztus hó 19. nap áthelyezett pihenőnap, így ezen a hétfői napon ügyfélfogadásra szintén nem kerül sor, a Hivatal zárva.


A fentieken túl valamennyi napon az elektronikus ügyintézés lehetősége adott és biztosításra kerül, és a haláleset bejelentése kapcsán az anyakönyvvezető elérhetősége is folyamatosan biztosítva lesz.


Kérjük szíves megértésüket!
 

Harkány, 2024. július 03.

Bacsáné dr. Kajdity Petra
jegyző

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

ÉRTESÍTÉS földi-kémiai szúnyoggyérítésről ÉRTESÍTÉS földi-kémiai szúnyoggyérítésről

A Harkányi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Harkány város területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

FELHÍVÁS: Ebösszeírás Harkányban! FELHÍVÁS: Ebösszeírás Harkányban!

Harkány Város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján 2024. július - augusztus hónapjaiban ebösszeírás történik.

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online