2024. július 16. - Valter

Hírek

FELHÍVÁS: Ebösszeírás Harkányban!

2024. 07. 08.

Harkány Város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján 2024. július - augusztus hónapjaiban ebösszeírás történik.

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy a fenti törvény 42/B.§ (5) bekezdése az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az ebnyilvántartásban jelenleg szereplő ebek vonatkozásában – amennyiben a tulajdonos elérhetőségi adatai megadásra kerültek – telefonos megkeresés is történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún. „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) köteles a Harkányi Polgármesteri Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) személyesen vagy postai úton visszajuttatni. További adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége, azok folyamatosan rendelkezésre állnak a Hivatalban (Harkány, Petőfi S. u. 2-4.).

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy a 72/480-100 telefonszámon kérhető.


Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2024. augusztus 31.

 

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye az Ávtv. 43. (1b) az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) kormányrendelet 2.§.(2) bekezdése és a 3. melléklet d) pontja alapján 150.000,- Ft pénzbírság.

 

Harkány, 2024. 07. 08.

Együttműködését köszönöm!

 

Bacsáné dr. Kajdity Petra
jegyző

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

ÉRTESÍTÉS földi-kémiai szúnyoggyérítésről ÉRTESÍTÉS földi-kémiai szúnyoggyérítésről

A Harkányi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Harkány város területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

Tájékoztatás 2024. évi nyári igazgatási szünetről Tájékoztatás 2024. évi nyári igazgatási szünetről

3/2024. (VII. 3.) JEGYZŐI UTASÍTÁS A HARKÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉNEK NYÁRI IGAZGATÁSI SZÜNETBEN TÖRTÉNŐ IDEIGLENES MÓDOSULÁSÁRÓL

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online