2024. február 28. - Ákos, Bátor

Illegális hulladéklerakók felszámolása - 2020.

„Illegális hulladéklerakók felszámolása - 2020.”

A Belügyminisztérium (BM), mint Támogató az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 6. pontjában foglaltak alapján nyilvános pályázati felhívást tett közzé a települési önkormányzatok számára, „Illegális hulladéklerakók felszámolása - 2020.” címmel.

A pályázat tárgya: a környezetünk megóvása, egészséges életmódunk megőrzése, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az illegális hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés megszüntetése, illetve a tájsebek csökkentése.

A támogatás célja: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (összegyűjtésének, elszállításának és kezelésének és a pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment jellegű feladatok ellátásának) elősegítése, a települések állandó lakosságszámától függő alábbi kategóriákban:

Projekt bemutatása:

Harkány Város Önkormányzata számára kiemelkedően fontos az illegális hulladéklerakók megszüntetése. Egy régi, a jelenlegi Képviselő-testület számára örökölt probléma a belterületen lévő, 1/60-as hrsz-ú, csaknem fél hektáron lévő építési törmelék rendezetlen, szétszórt elhelyezkedése, mindösszesen 50 méterre a lakóövezettől. Az építési-bontási tevékenységek végzése során képződött hulladékok számos anyagból állhatnak, így betonból, téglából, cserépből és kerámiából, fából, üvegből, műanyagból, bitumenkeverékekből, szénkátrány- és kátránytermékekből, fémekből (beleértve azok ötvözeteit is), kábelekből, földből.

Az 1/60 hrsz-ú ingatlan azon a barnamezős területen helyezkedik el, amelyen már korábban is kereskedelmi és ipari tevékenységet végző vállalkozások helyezkedtek el. A területet ma már leromlott állapotú ingatlanok, rekonstrukcióra szoruló infrastruktúra, és ismeretlen környezeti állapot jellemzi.

A meglévő területi besorolása és elkerülő út menti, lakossági zavarást nem okozó fekvése miatt azonban megvalósítási helyszíne lett a TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú, elnyert önkormányzati projektnek. A projekt hosszú távú célja Harkány gazdaságának diverzifikálása, hogy a turisztikai ágazat mellett az ipari és turisztikán kívüli szolgáltató szektor vállalkozásaink erősítésével fejlődjön tovább a település, ezáltal új munkahelyek teremtődjenek, bővüljön a foglalkoztatottság. A közvetlen célok között pedig megfogalmazásra került a városképileg meghatározó terület megjelenésének rendezése is. Ezen okok miatt is feltétlenül szükségesnek tartjuk az illegális lerakó megszüntetését. A pályázat pozitív elbírálása és megvalósítása esetén hozzájárul a harkányi gyógyvízbázis, ill. annak geológiai védőidoma sértetlenségének biztosításához, védelméhez.

Az illegális lerakóhelyen a lerakás megszűnt, de a további lerakások megakadályozása érdekében az 1/60-as hrsz-hoz vezető egyetlen úton fizikai útzárat, úgymint sorompót tervez létesíteni az Önkormányzat.

Igényelt támogatás: 2 951 940 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online