2024. február 28. - Ákos, Bátor

Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban- TOP Plusz-1.2.1-21 21-BA1-2022-00028

Szerződött támogatás összege: 210.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt kezdete: 2022.04.01.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt alapvető célja Harkányban olyan közterületi fejlesztések megvalósítása, melyek esetében régóta fennálló igény mutatkozik a lakosság, az infrastruktúrát használók részéről. A fejlesztések célja és egyben eredménye, hogy a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járuljanak hozzá, javítsák a város környezeti állapotát, ezáltal a város vonzóvá váljon, a kialakuló települési térszerkezet Harkányt még inkább élhető várossá alakítsa. A fejlesztések a család- és klímabarát szempontokat figyelembe véve valósulnak meg, a családok és fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez járulnak hozzá

A fejlesztés három beavatkozási területet érint:

  1. Városi sportcsarnok és környezetének fejlesztése: sportcsarnok belső infrastruktúrájának felújítása, kültéri sport- és szabadidős létesítmények létrehozása

A létesítmény éves kihasználtsága közel 100 %-os, elsősorban utánpótlás, diák és amatőr sporttevékenység zajlik az intézményben, állandó és időszakos edzések, sportolási lehetőségek mellett A sportcsarnok üzemeltetése szempontjából és a létesítményt használók részéről is igény mutatkozik az infrastrukturális feltételek javítására, mely jelen pályázatban megoldható. A fejlesztés részeként a jelenleg haszonsítás nélküli sportcsarnok előtti területen csapatsportra és egyéni sportra, valamint szabadidős sportolásra alkalmas fejlesztések valósulnak meg.

 

  1. Dankó Pista utcai parkolók létesítése és kapcsolódóan Dankó Pista utca felújítása, kiszélesítése

A kérdőíves igényfelmérésben a válaszadók 87%-a gondolta úgy, hogy új ingyenes parkolási infrastruktúra szükséges a közintézmények környezetében, az óvoda és a művelődési ház környezetében pedig a biztonságos közlekedési feltételek megteremtésének szükségességét 48,6% jelölte meg. A Dankó Pista utca kiszélesítését a válaszadók 71,4%-a tartotta indokoltnak. A projekt keretében ingyenesen használható parkolási infrastruktúra kerül kialakításra, mely az érintett közintézmények használóinak, illetve általánosságban véve a lakosság számára lesz elérhető. Az óvoda és a bölcsőde csak a Dankó Pista utcán keresztül közelíthető meg, az óvoda a Dankó Pista utca végén, a hátsóbejárat és bölcsőde pedig a Dankó Pista utcából nyíló rövid útszakasz végén rendelkezik bejárattal. A reggeli és a délutáni időszakban a köznevelési intézmény megközelítése nehéz, az útszakasz forgalma kiemelkedően magas, így a parkolási infrastruktúra kialakításához köthető útfejlesztés ebből a szempontból is indokolt, mindamellett, hogy az útszakasz jelenlegi aszfaltozása keskeny. A művelődési ház és városi könyvtár épülete megközelíthető más útszakaszon, ugyanakkor közterületi parkolási lehetőséget ez a helyszín nyújtja a rendezvények résztvevőinek, a szolgáltatások használóinak. A leendő parkolók kerékpárút mellett helyezkednek el, a kerékpározni vágyók számára is alkalmas lesz az autó leparkolására.

 

  1. „Drávaszabolcsi háromszög” egykori játszóterének helyén új játszótér kialakítása

A „Drávaszabolcsi háromszög” játszótere az igényfelmérésben megjelenő elvárás mentén került kiválasztásra. A kérdőívben több játszótérrel kapcsolatban kérdeztünk rá a fejlesztési igényre és arra, hogy mely fejlesztési irányokat preferálná a lakosság. A „Drávaszabolcsi háromszög” játszótere esetében a jelenlegi egy darab hintát figyelembe véve értehető, hogy a játszóteret ismerők 86 %-a gondolja a teljes vagy legalább részbeni fejlesztést indokoltnak. A terület családi házas övezet, a városközponttól és meglévő játszóterektől távolabb helyezkedik el. A kisgyermeket nevelő családok számára új játszótér kialakítása, fejlesztése indokolt a jelenleg funkció nélküli, ugyanakkor a célból jól hasznosítható területen.

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online