2024. február 22. - Gerzson

Külterületi helyi közutak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21

Pályázati azonosítószám 3297872222

Szerződött támogatás összege: 228 053 000 Ft

Támogatás intenzitása: 95%

Projekt kezdete: 2022.04.01.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célja önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben levő külterületi helyi közutak fejlesztése. A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a vidéki térségekben élők életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a térség gazdaságának fellendítéséhez. A városban hosszú ideje okoz problémát a külterületi utak általános állapota, illetve a külterületi telkek, lakóházak megközelíthetősége.

Jelen pályázat keretében Harkány, 0381 hrsz. (Nagyhegy utca) alatti külterületi földút és az ehhez kapcsolódó 4558 és 0413 hrsz alatti utak egy rövid szakaszának fejlesztése valósul meg. A tervezési terület Harkány, Terehegy városrészében található a Nagyhegy utca aszfalt burkolatú utca folytatásaként. A 0381 hrsz-ú földút kapcsolatot ad Harkány belterületi és külterületi, zártkerti ingatlanok között, továbbá az út mindkét oldalán mezőgazdasági művelésű területek találhatóak. A tervezett út funkciója gazdasági út, elsősorban a környező mezőgazdasági területeket szolgálja ki.

A település fejlődése és lakosság megtartás szempontjából alapvetően szükséges a helyi gazdaság erősödése, a vállalkozások számának növelése, melyben fontos az új gazdasági szereplők településre való csábítása, illetve a meglévők megtartása. Ennek egyik fontos eleme a településeken a vállalkozások eredményes működéséhez szükséges megfelelő infrastruktúra, megfelelő állapotú közutak biztosítása.

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online