2022. augusztus 12. - Klára

„Lanka csatorna fejlesztése” TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060

Szerződött támogatás összege: 500.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt kezdete: 2021.10.01.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

Harkány Város Önkormányzata 500,00 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati kiíráson a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül. A projekt célja Harkány belterületére hullott csapadékvíz rendezett és kártétel nélküli elvezetése. 

Harkány Város Önkormányzata önkormányzati feladataként nevesíti a vízrendezést, a csapadékvíz elvezetését, a belterületi vizek által okozott károk megelőzését, az ár- és belvízmentesítést. A településen hosszú ideje okoz problémát a felszíni vizek megfelelő levezetése. A kapubejárók nem megfelelő szintje és mérete gyakran akadálya a vízlefolyásnak és visszaduzzasztást okoz. Az elmúlt években jelentősebb fejlesztés, karbantartás nem történt, ennek következtében a meglévő árkok és csatornák nem tudják biztonságosan levezetni a vizet a belterületekről.

A Lanka csatorna fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében, 500,00 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg. A projekt eredményeként a nyílt és zárt csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztésére, helyreállítására, medrek kialakítására kerül sor. A kiépítésre kerülő földmedrű és burkolt csapadékvíz elvezető árkok teljes hossza tervezetten 4.766 folyóméter.

A beruházásnak köszönhetően - egységes csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését követően -, a lakóházak, lakott területek és kertek is védelmet kapnak a csapadékvíztől, a lakosság mentesül a csapadékvíz okozta károk negatív hatásaitól.


Érintett utcák:

Munkácsy út

Bezerédi út

Lanka csatorna

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online