2024. február 28. - Ákos, Bátor

„Lanka csatorna fejlesztése” TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060

Szerződött támogatás összege: 500 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt kezdete: 2021.10.01.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

Harkány Város Önkormányzata önkormányzati feladataként nevesíti a vízrendezést, a csapadékvíz elvezetését, a belterületi vizek által okozott károk megelőzését, az ár- és belvízmentesítést. A településen hosszú ideje okozott problémát a felszíni vizek megfelelő levezetése. A kapubejárók nem megfelelő szintje és mérete gyakran akadálya a vízlefolyásnak és visszaduzzasztást okozott. Az elmúlt években jelentősebb fejlesztés, karbantartás nem történt, ennek következtében a meglévő árkok és csatornák nem tudták biztonságosan levezetni a vizet a belterületekről.

 

A Lanka csatorna fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében, 500,00 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósult meg. A projekt eredményeként a nyílt és zárt csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztésére, helyreállítására, medrek kialakítására került sor. A kiépítésre került földmedrű és burkolt csapadékvíz elvezető árkok teljes hossza 4.766 folyóméter.

A beruházásnak köszönhetően - egységes csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését követően -, a lakóházak, lakott területek és kertek is védelmet kaptak a csapadékvíztől, a lakosság mentesült a csapadékvíz okozta károk negatív hatásaitól.

 

A projekt zárása folyamatban van.

 

Érintett utcák:

Munkácsy út

Bezerédi utca

Lanka csatorna

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online