2024. április 24. - György

Meghívó

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Harkány Város Önkormányzata

2023. november 29-én (szerda) 13.00 órai

 

kezdettel képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Harkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)

Napirendi pontok:

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló az utolsó rendes testületi ülés óta eltelt időszakról

Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyző

2.) Döntés a évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról

Előterjesztő: Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető

3.) Döntés Folyószámla hitel felvételéről 2024. évben

Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester

4.) Döntés a településrendezési tervben lévő szabályozási vonalak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Albrecht Ferenc beruházási és üzemeltetési mérnök, főépítész

5.) Döntés a Harkány, Ady E. u. 29. számú, 601 hrsz-ú ingatlan megosztásáról és a 601/1 hrsz-ú kialakuló utcai ingatlanrész értékesítésre történő kijelöléséről

Előterjesztő: Albrecht Ferenc beruházási és üzemeltetési mérnök, főépítész

6.) Döntés a piacszabályzat 2. számú mellékletének módosításáról

Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

7.) SZMSZ módosítás megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

8.) Döntés a 2024. évi szociális étkeztetés szolgáltatás beszerzése tárgyában

Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

9.) Tulajdonosi döntés a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. átalakulásával kapcsolatosan

Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester

10.) Szándéknyilatkozat elfogadása a harkányi Tourinform iroda üzemeltetésének átadásáról

Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester

11.) Döntés Mikulás csomagok nyújtásáról

Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

12.) Alsó Tamás lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

13.) Döntés a Helyi Választási Bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról

Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

14.) Döntés „Lanka csatorna fejlesztése” – c. projekt kivitelezés tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

15.) Egyebek

- Döntés a Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosításáról

 

 Harkány, 2023. 11. 24.                                      

                                                                      Tisztelettel:  

                                                                                              Baksai Endre Tamás s.k.                                                                                                               

                                                                                                       polgármester

Meghívottak:

- A Harkányi Polgármesteri Hivatal jegyzője, osztályvezetői, külsős alpolgármester, beruházási és üzemeltetési mérnök

- Karakán Béla Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal vezetője

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online