2024. július 16. - Valter

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Értesítem, hogy Harkány Város Önkormányzata október 27-én (péntek) 9.30 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Harkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)

Napirendi pontok:


1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló az utolsó rendes testületi ülés óta eltelt időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyző

2.) Döntés a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző

3.) Döntés díjmentes parkolási időszak meghatározásáról a 2023. év végi ünnepi időszakban valamint a 2024. évre vonatkozóan
Előterjesztő: Márton Béla képviselő, parkolóiroda vezető

4.) Harkányi Városgazdálkodási Zrt. Javadalmazási Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

5.) Döntés TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - Harkányi iparterület fejlesztése c. pályázathoz kapcsolódó irodaépület bérbe adásáról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester

6.) Döntés a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - Harkányi iparterület fejlesztése c. pályázat keretében kialakított telkek értékesítéséről, üzemeltetési szabályzat elfogadásáról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester

7.) Döntés a Harkány, Kőrösi u. 386/3. hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Előterjesztő: Albrecht Ferenc beruházási és üzemeltetési mérnök

8.) Döntés az „Országos Futópálya-építési Program 2024” c. pályázat beadása tárgyában
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester

9.) 2023. évi önkormányzati tűzifa juttatás biztosítása
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

10.) Döntés karácsonyi élelmiszerutalvány nyújtásáról
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

11.) Tájékoztató törvényességi felhívásról
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

12.) Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok - Intézményvezetői álláspályázat kiírása
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

13.) Döntés a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

14.) Egyebek
- Döntés kedvezményes fürdőbelépő biztosításáról


Zárt ülés keretében:

15.) Döntés Maria Hoffmann által benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző


Harkány, 2023. 10. 24.

Tisztelettel:

Baksai Endre Tamás s.k.
polgármester

Meghívottak:
- A Harkányi Polgármesteri Hivatal jegyzője, osztályvezetői, külsős alpolgármester, beruházási és üzemeltetési mérnök
- Dr. Karakán Béla Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal vezetője

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online