2024. július 16. - Valter

NEMZ-KUL-19-0807 - Zarándokút

“Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatása”
címmel kiírt pályázat

A Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. mint támogató biztosította.
Projekt azonosító száma: NEMZ-KUL-19- 0807
Kedvezményezett neve: Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
A projekt címe: „Zarándokút”
Szerződött támogatás összege: 250 000.- Ft
A projekt megvalósítási időszaka: 2019. január 1. – 2019. december 31. közötti időszaka

A Miniszterelnökség megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. mint Támogató nyílt pályázati felhívást hírdetett meg „Nemzeti kulturális kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatása” címmel, melyre a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. októberében, „Zarándokút” címmel pályázatot nyújtott be.
A 2019. június 19.-én kelt Támogatói Okirat alapján a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 250 000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az elnyert támogatást a “Zarándokút” elnevezésű támogatott tevékenység magvalósítására használhatták fel (személyszállítás szolgáltatás).

A harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat vezetősége elhatározta, hogy minden évben legalább egyszer szeretné elvinni hűséges katolikus híveit egy anyaországi zarándokhelyre, hogy megtapasztalják vallási hagyományok ápolását élő környezetben.
Így az idei évben is, hála a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának 2019.május 25.-én a reggeli órákban Ronta László esperes plébános kíséretében elindultunk a horvátországi Ludbregbe. Ludbregről tudni kell, hogy nagyon fontos zarándok hely a horvát hívek körében ugyanis a város templomában egy ereklyetartóban található Jézus vére.
A hagyomány szerint még 1411-ben történt a csoda, hogy egy mise alatt a kenyér és bor Krisztus vérévé változott.
Nagy tisztelettel fogadott bennünket a templom káplánja. A kegyhely történetét ismertette a híveknek majd részt vettünk együtt az ottani hívekkel a délelőtti szentmisén amelyet Joship Durkan plébános igazgató celebrált. A harkányi híveknek lehetőségük volt anyanyelvükön a szentgyónásra. Majd a mise után megnéztünk a kegyhely szabadtéri oltárát amelyet a vasárnapi elsőáldozásra díszítettek.
A harkányi zarándokok sok élménnyel gazdagodva indultunk tovább Csáktornyára ahol a fő cél a Zrínyi vár és a várban lévő Muraköz Múzeum megtekintése volt. A vár és a Zrínyiek történetét idegenvezető mutatta be horvát nyelven, akit a volt horvátországi pécsi főkonzul Vesna Haluga asszony kért fel. A vár éppen felújítás alatt áll, de azért a nagyobb részét sikerült megnézni.
A következő úti célunk a varasdini székesegyház és a püspöki palota megtekintése volt, amely 17. század közepén épült a jezsuita rend szerint. A székesegyház mellett megnéztük a katedrálishoz tartozó püspökséget. Ezenkívül megtekintettük a Szent Miklós plébánia templomot, valamint a Keresztelő Szent János ferences templomot is. Rövid séta után lelkileg feltöltődve, szép emlékeket őrizve indultunk haza.

 

 

Kapcsolódó dokumentumok

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online