2024. május 25. - Orbán

Pályázati felhívás "Asszisztens" munkakör ellátására

Harkány Város Önkormányzata
                        
 pályázatot hirdet

Asszisztens


munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkajogviszony     
                 
Foglalkoztatás jellege: Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó, teljes munkaidős, heti negyven órás foglalkoztatás


A munkavégzés helye: Baranya Vármegye, 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, 1. mellékletében foglalt szerinti előírás, 1/9. Szociális feladatkör alapján

Ellátandó feladatok:

Szociális étkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.  Koordinálja a szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat. Szociális étkeztetésre jogosultaknak az étel házhoz szállítása.
Ügyiratkezelés ASP - ben, települési támogatások döntésre történő előkészítése, ügyfélfogadás, környezettanulmányok készítése. Pénzeszközök felhasználásának figyelemmel kísérése.  A munkakör során használt programok: NRSZH, PTR


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Harkány vonatkozásában szociális jellegű települési támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés (települési támogatások, szociális étkeztetés, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítás előkészítése).

Pályázati feltételek:

•    Magyar állampolgárság,
•    Cselekvőképesség,
•    Büntetlen előélet,
•    Étkeztetés szociális alapszolgáltatás asszisztensi feladatai ellátásával megbízott munkavállaló előírásairól szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet 3.sz. mellékletében foglalt szerinti képesítési előírás vagy a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól maximum 5 évre felmentés adható az 1/2000. SZCSM. rendelet 6.§ (5) bekezdés a) és b) pontja esetében.
•    Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•    hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•    helyismeret


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    motivációs levél
•    A 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
•    iskolai végzettséget, szakképesítést és szakmai gyakorlatot tanúsító dokumentumok másolata
•    három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
•    nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 21. napja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Markovics Boglárka (jegyző) nyújt, a 72/480-100 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Harkány Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4.), vagy elektronikus úton Baksai Endre Tamás (polgármester) részére a titkarsag@harkany.hu e-mail címen keresztül, bérigény megjelölésével.


Munkáltatói oldalon a pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázatok eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 25. napja

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.harkany.hu

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online