2024. március 3. - Kornélia

Pályázati felhívás "HR és Munkaügyi ügyintéző" munkakör betöltésére

Harkányi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselésről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

HR és Munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya Vármegye, 7815 Harkány Petőfi Sándor u. 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Munkaügyi ügyintéző

Ellátandó feladatok: Közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak személyügyi feladatainak ellátása. Személyi adatok nyilvántartása, karbantartása. Kinevezések, jogviszony megszüntetések, átsorolások, illetménymegállapítások, helyettesítési díjak és egyéb munkáltatói intézkedések előkészítése. Adatszolgáltatás társhatóságok, külső és belső szervek részére.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előítélet
- cselekvőképesség
- erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség: középfok, 29/2012(III.7.) Korm. rendelet I. számú melléklet 23.pont II. besorolási osztályban megjelöltek.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- Felhasználói szintű MS office ismeretek
- KIRA program ismerete
- TÉR rendszer ismerete

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség: Felsőfokú szakképzés

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
- önállóság
- elkötelezettség, megbízhatóság
- elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- fényképes önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
- végzettség, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.04.14.

Pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.21.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázatok eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A kinevezéskor 4 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Markovics Boglárka jegyző nyújt a 72/480-100-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton a Harkányi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7815 Harkány Petőfi S. u.2-4.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: HR és munkaügyi ügyintéző
- Elektronikus úton dr. Markovics Boglárka részére a titkarsag@harkany.hu email címen keresztül.
- Személyesen: Harkányi Polgármesteri Hivatal Titkársága, Baranya Vármegye, 7815 Harkány Petőfi S. u. 2-4.

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online