2024. február 28. - Ákos, Bátor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ISKOLAI BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE

1.A pályázat kiíró neve, címe és elérhetőségei:

Név: Harkány Város Önkormányzata
Cím: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
Telefon: (72) 480-202
Fax: (72) 480-518
E-mail: polgarmesterihivatal@harkany.hu

2.A pályázat tárgya:

A pályázat kiírója nyilvános pályázatot hirdet a 7815 Harkány, Arany János u. 16. szám alatti Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületében lévő 12 m2 alapterületű helyiség büfé üzemeltetés céljára történő bérbeadására.
A büfé működtetésének célja, hogy az iskola tanulói és dolgozói megfelelő színvonalú és árszintű büfé szolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül.
A pályázóknak a büfé kínálatának kialakításakor figyelemmel kell lenniük a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet és az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) ajánlásában foglaltakra („Ajánlás az iskolai büfék korszerű táplálkozásba illeszkedő választékának kialakításához, OÉTI,2005”).

3.A szerződés meghatározása: Helyiségbérleti szerződés

4.A szerződés időtartama: Legkorábban 2013. október 1. – 2014. június 30.

5.A meghirdetett helyiség: Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 7815 Harkány, Arany János u. 16. Alapterület: 12 m2

A helyiség büfé üzemeltetés céljára alkalmas helyiség, mely előzetes írásbeli bejelentkezés alapján megtekinthető 2013. szeptember 25. napján 10:00 – 12:00 óra között. Kérjük, hogy az írásbeli bejelentkezést a pályázat kiírójának a hivatalos fax számára vagy e-mail címére legkésőbb 2013. szeptember 24. napján 12:00 óráig eljuttatni szíveskedjenek.

Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, a helyiség büfé üzemeltetés céljára való alkalmassá tétele és folyamatos karbantartása, továbbá takarítása a nyertes pályázó feladata.

6.A pályázatok benyújtásának helye és határideje:

Helye: Harkány Város Önkormányzata 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

Határideje: 2013. szeptember 27.

A pályázatot egy eredeti példányban, cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat büfé üzemeltetésére”, továbbá kérjük feltüntetni a pályázó nevét, címét.

7.A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: Beadást követően azonnal.

A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást.

8.A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat kiírója a pályázatokat a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett megajánlás és a büfé kínálata és szakmai tartalom alapján bírálja el.
A pályázat kiírója minimálisan megajánlható bérleti díjat határoz meg, melynek összege 10.000.- Ft/hó.
A bérleti díj tárgyhónaponként előre, a tárgyhónap 5. napjáig fizetendő. A bérleti díj tartalmazza a rendeltetésszerű használathoz szükséges közüzemi szolgáltatások díját.

9.Egyéb követelmények:

A nyertes pályázó kötelessége a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, továbbá az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése.

A büfé alkalmazottainak rendelkezniük kell a szükséges végzettség/képzettséget igazoló és az egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal.

10.A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó:

 • aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,
 • akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,
 • akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn.
 • aki a büfének helyet adó általános iskolával munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll a pályázat benyújtásakor. Ez az összeférhetetlenség a pályázó gazdasági társaság tulajdonosaira, bel és kültagjaira is alkalmazandó.

11.A pályázat érvénytelen, ha:

 • a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be,
 • egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

12.A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • pályázati lap, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit, továbbá a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett ajánlatot,
 • a büfé kínálatának részletes bemutatása,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja a pályázatában bemutatott büfé kínálatnak megfelelően az árusítandó élelmiszerek bőséges, az egészséges táplálkozásra nevelést segítő választékát,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja,
 • szakmai bemutatkozás.

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online