2024. június 19. - Gyárfás

Pályázati felhívás "pénzügyi és számviteli ügyintéző" munkakör betöltésére

Harkányi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselésről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Pénzügyi és számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya Vármegye, 7815 Harkány Petőfi Sándor u. 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok: Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása. Az Önkormányzat és Intézményeik vonatkozásában könyvelési feladatok ellátása, közreműködés a beszámoló és zárszámadás, valamint a mérlegjelentések, időszaki jelentések határidőre való elkészítésében a Kincstár felé.
A költségvetési program (ASP) használatával önállóan, naprakészen könyvel. Analitikus nyilvántartások vezetése.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság
- büntetlen előítélet
- főiskola vagy megfelelő szakirányú középfokú végzettség, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- regisztrált mérlegképes könyvelő
- ASP program ismerete
- államháztartási könyvelői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Váradiné Kiskovács Enikő nyújt a 72/480-100/105-ös telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton a Harkányi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7815 Harkány Petőfi S. u.2-4.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Pénzügyi és számviteli ügyintéző.
- Elektronikus úton dr. Markovics Boglárka részére a titkarsag@harkany.hu email címen keresztül.
-Személyesen: Harkányi Polgármesteri Hivatal Titkársága, Baranya Vármegye, 7815 Harkány Petőfi S. u. 2-4. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázatok eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 21.

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online