2020. november 27. - Virgil

Pályázati felhívás "piacfelügyelő" munkakör betöltésére

Harkány Város Önkormányzata
                            
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Piacfelügyelő

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7815 Harkány, Ady E. u. (Piaccsarnok)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Harkány Város Önkormányzatának Piaccsarnokában gondoskodik az árusításra vonatkozó szabályok, a rendtartási szabályok, köztisztasági előírások betartásáról. Feladata a helypénzelés irányítása, helyhasználók jogainak biztosítása, kötelezettségeik teljesítésének ellenőrzése. Szervezi és irányítja a piac fizikai dolgozóinak munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

-    középfokú végzettség (érettségi),
-    felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
-    magyar állampolgárság vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés,  
-    cselekvőképesség,
-    büntetlen előélet,
-    egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-    piacfelügyelő (OKJ 3659-11) szakképesítés,
-    hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
-    helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-    részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
-    iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
-    pályázó nyilatkozata büntetlen előéletről (a pályázat benyújtásához elegendő a nyilatkozat, de a munkakör elnyerése esetén az alkalmazás feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása),
-    pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerhessék, abba betekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Markovics Boglárka jegyző, a (72) 480-202 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-    Postai úton, a pályázatnak Harkány Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/136-    /2019. valamint a munkakör megnevezését: Piacfelügyelő
-    Elektronikus úton: titkarsag@harkany.hu e-mail címre
-    Személyesen: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkársága, 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről személyes meghallgatást követően Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a pályázatok benyújtási határidejét követő első rendes ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.10.31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-    www.harkany.hu – 2019. szeptember 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítéskor a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A §-a alapján három hónap próbaidő megállapítására kerül sor. A pályázatok eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 24

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online