2023. december 3. - Ferenc, Olívia

Pályázati felhívás "Piacfelügyelő" munkakör ellátására

Harkány Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Piacfelügyelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős, heti negyven órás foglalkoztatás

A munkavégzés helye:

Baranya Vármegye, 7815 Harkány, Ady E. u. (Piaccsarnok)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Harkány Város Önkormányzatának Piaccsarnokában, az őstermelői piacon és a piac teljes területén gondoskodik az árusításra vonatkozó szabályok, a rendtartási szabályok, köztisztasági előírások betartásáról. Feladata a helypénzelés irányítása, helyhasználók jogainak biztosítása, kötelezettségeik teljesítésének ellenőrzése. További feladatok: bérleti szerződések megkötése, számlázás, kapcsolattartás, panaszkezelés, kintlevőségek nyilvántartása, jelzése a Harkányi Polgármesteri Hivatal felé. Szervezi és irányítja a piac fizikai dolgozóinak munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

-    középfokú végzettség (érettségi),
-    felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
-    magyar állampolgárság,  
-    cselekvőképesség,
-    büntetlen előélet,
-    egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-    piacfelügyelő szakképesítés,
-    hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
-    helyismeret


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-    részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
-    iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
-     három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
-     nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. november 1. napjától betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Markovics Boglárka (jegyző) nyújt, a 72/480-100 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-    Postai úton, a pályázatnak Harkány Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Piacfelügyelő
-    Elektronikus úton: titkarsag@harkany.hu e-mail címre
-    Személyesen: Harkány Város Önkormányzata titkársága, 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják. A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.10.25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: https://harkany.hu/palyazati-felhivas-varosuzemeltetesi-munkatars-munkakor-ellatasara-3


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítéskor a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A §-a alapján három hónap próbaidő megállapítására kerül sor. A pályázatok eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online