2021. szeptember 19. - Vilhelmina

Pályázati felhívás "TOURINFORM irodai alkalmazott " munkakör ellátására

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok

pályázatot hirdet

TOURINFORM irodai alkalmazott

munkakör ellátására.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó, teljes munkaidős, heti negyven órás foglalkoztatás

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7815 Harkány, Kossuth L. u. 2/A. és az intézmény telephelyei

Irányadó munkabér: havi bruttó 250.000, - forint, cafetéria, továbbá a munkába járás költségeinek törvény szerinti térítése.

A munkakör ellátásához tartozó lényeges feladatok: Az ügyfelek megfelelő és pontos tájékoztatása. Kapcsolattartás Harkány város turisztikai szereplővel, az ehhez kapcsolódó adatbázis létrehozása, folyamatos szerkesztése. Az irodához tartozó termékek és szolgáltatások értékesítése, az irodában és a fürdőben található árusító pavilonokban. Az intézményhez tartozó közösségi média oldalak, weblapok szerkesztése, tartalommal való feltöltése. Folyamatos adatszolgáltatás az iroda működésével kapcsolatban, a fenntartónak, valamint az általa kijelölt szerveknek. Online és nyomtatott marketing tartalmak készíttetése és elhelyezése a megfelelő felületeken.  Az intézmény által szervezett rendezvényeken való aktív részvétel. A város képviselete országos turisztikai rendezvényeken.             

Pályázati feltételek:

 • Minimum középfokú végzettség,
 • Angol vagy német, vagy horvát, vagy cseh nyelv társalgási szintű használata,
 • Microsoft Office programok ismerete,
 • Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy,
 • Kiváló kommunikációs képesség, problémamegoldó képesség, jó szervezőkészség, eredményorientáltság,
 • Hétvégi munkavégzés vállalása,
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közép-, vagy felsőfokú szakirányú végzettség,
 • Turisztikai területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • Marketing területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • Közösségi marketing felületek ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 11.

A munkakör legkorábban 2021. június 16. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Herendi Ferenc igazgató (hivatali időben) nyújt, a 06-30/8685-334 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Herendi Ferenc igazgató részére a herendi.ferenc@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják. A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.harkany.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkaszerződés határozatlan időre szól. A munkáltató a munkaviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online