2024. június 19. - Gyárfás

Pályázati felhívás "Városüzemeltetési munkatárs" munkakör ellátására

Harkány Város Önkormányzata

 pályázatot hirdet

Városüzemeltetési munkatárs

munkakör ellátására.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkajogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó, teljes munkaidős, heti negyven órás foglalkoztatás

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S.u.2-4.

A munkakör ellátásához tartozó lényeges feladatok: Intézi, egyezteti, szervezi, és kontrollálja az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal, utakkal és közművekkel kapcsolatos felújítási, karbantartási, állagmegóvási munkákat, ellátja a közmű szolgáltatókkal, önkormányzati parkolókkal kapcsolatos feladatokat, elkészíti a feladatkörébe tartozó ügyekben az előterjesztéseket. Meghatározza a vállalkozási, tervezési szerződések műszaki tartalmát, közreműködik a szerződések, és a költségvetés tervezésében. Kivizsgálja a műszaki témájú lakossági panaszokat, közérdekű bejelentéseket, részt vesz a városban jelentkező, önkormányzatot érintő műszaki-városüzemeltetési problémák megoldásában, valamint részt vesz a pályázatokkal kapcsolatos műszaki kérdések megoldásában. Lebonyolítja és dokumentálja az önkormányzat és a hivatal műszaki tárgyú beszerzési eljárásait, az önkormányzat vagyonrendelete alapján lebonyolítja az értékesítési eljárásokat.        

Pályázati feltételek:

  • Szakirányú középfokú képesítés, műszaki középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár szakképesítés.
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, agrár szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

  • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
  • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 31.

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Markovics Boglárka (jegyző) nyújt, a 06-72/480-100-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Harkány Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4.), vagy elektronikus úton Baksai Endre Tamás (polgármester) részére a titkarsag@harkany.hu e-mail címen keresztül, bérigény megjelölésével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják. A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. szeptember 08.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.harkany.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkaszerződés határozatlan időre szól. A munkáltató a munkaviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online