2024. július 16. - Valter

Hírek

TÁJÉKOZTATÓ az idegenforgalmi adót érintő változásokról

2014. 07. 22.

 

 

 

 

Tisztelt Szálláshely-üzemeltető !

Felhívjuk figyelmét, hogy a vendégkönyv (elektronikus nyilvántartás) vezetésének szabályai módosultak. Az önkormányzat a helyi adókról szóló 14/2007.(XII.17.) számú rendeletének módosításával 2014. augusztus 1-től kötelező az elektronikus nyilvántartás a szálláshely üzemeltetői (szálloda, panzió, kemping, üdülőház) részére.

 

Az elektronikus vendég-nyilvántartási kötelezettségének eleget tehet bármely olyan számítógépes szoftver használatával, ami rögzíti az önkormányzati rendeletben meghatározott adattartalmakat.

Ezek a következők: sorszám, vendég neve, születési helye és ideje, lakcíme, állampolgársága, útlevél, vagy személyi igazolvány, vagy forgalmi engedély száma, érkezés napja, távozás időpontja, eltöltött vendégéjszakák száma, az adóköteles vendégéjszakák száma. A fenti adatok hitelességét a vendég a bejelentő lapon aláírásával igazolja.

 

Annak érdekében, hogy az ilyen szoftver beszerzése önnek többlet költséget ne jelentsen, ezért a szálláshely szolgáltatók számára a Harkány Kedvezménykártya rendszerhez kifejlesztett http://harkany-kartya.harkany.hu on-line felületen is elérhető számítógépes programot (szoftvert), a Harkányi Turisztikai Egyesület (TDM / Tourinform iroda) az elektronikus vendég-nyilvántartási rendszer üzemeltetéséhez, térítésmentes regisztráció biztosításával támogatja.

 

A Harkány Kártya rendszer használatával Ön egyszerre tehet eleget az elektronikus vendég-nyilvántartási kötelezettségének és ezzel párhuzamosan vendégei számára további kedvezményeket biztosíthat számukra.

 

Az idegenforgalmi adónem speciális jellegű, mivel nem az adóalany áll közvetlen kapcsolatban az önkormányzati adóhatósággal, hanem az adózás adóközvetítő útján valósul meg. Az adókötelezettség kizárólag az adóbeszedéssel felruházottat terheli; a beszedésre kötelezett tesz adóbevallást, és az az idegenforgalmi adót is a beszedéssel felruházott fizeti meg az önkormányzati adóhatóságnak.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a továbbiakban:Htv.) 30.§. (1) bekezdés a) pont értelmében adókötelezettség azt a  magánszemélyt terheli, aki nem állandó lakosként – azaz sem lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik az adott önkormányzat illetékességi területén – az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát elölt.

 

Harkány Város Önkormányzatának illetékességi területén az Ör. 28.§-a értelmében az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

 

Törvényi mentességet élveznek az alábbi személyek:

  • A 18. életévét be nem töltött magánszemély;
  • A gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
  • A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
  • Aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója (Ptk.685.§.b) pontja).
  • Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy.
  • A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszakák.

 

 

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a régi papír alapú vendégkönyv használata eddig is kötelező volt, és Önnek biztosítania kellett – mint szállásadó -, hogy az mindig a szállás helyszínén legyen, kitöltve és ellenőrizhető módon, valamint az adóhatóság számára biztosítani kellett az egyeztetési lehetőséget a vendégek bejelentésével kapcsolatos egyéb nyilvántartásokkal (pl. bejelentőlapok, csoportlista, szobabeosztás, stb.).

A hatályos, helyi adókról szóló önkormányzati rendeletet letölthető a "Hatályos önkormányzati rendeletek egységes szerkezetben" menüpont alól, mely IDE kattintva érhető el.

 

Harkány, 2014. július 22.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Bíró Károly s.k.
jegyző

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online