2024. május 25. - Orbán

Hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ISKOLAI BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE

2013. 09. 18.

A pályázat kiírója nyilvános pályázatot hirdet a 7815 Harkány, Arany János u. 16. szám alatti Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületében lévő 12 m2 alapterületű helyiség büfé üzemeltetés céljára történő bérbeadására.

 

 

1.A pályázat kiíró neve, címe és elérhetőségei:

Név: Harkány Város Önkormányzata
Cím: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
Telefon: (72) 480-202
Fax: (72) 480-518
E-mail: polgarmesterihivatal@harkany.hu

2.A pályázat tárgya:

A pályázat kiírója nyilvános pályázatot hirdet a 7815 Harkány, Arany János u. 16. szám alatti Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületében lévő 12 m2 alapterületű helyiség büfé üzemeltetés céljára történő bérbeadására.
A büfé működtetésének célja, hogy az iskola tanulói és dolgozói megfelelő színvonalú és árszintű büfé szolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül.
A pályázóknak a büfé kínálatának kialakításakor figyelemmel kell lenniük a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet és az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) ajánlásában foglaltakra („Ajánlás az iskolai büfék korszerű táplálkozásba illeszkedő választékának kialakításához, OÉTI,2005”).

3.A szerződés meghatározása: Helyiségbérleti szerződés

4.A szerződés időtartama: Legkorábban 2013. október 1. – 2014. június 30.

5.A meghirdetett helyiség: Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 7815 Harkány, Arany János u. 16. Alapterület: 12 m2

A helyiség büfé üzemeltetés céljára alkalmas helyiség, mely előzetes írásbeli bejelentkezés alapján megtekinthető 2013. szeptember 25. napján 10:00 – 12:00 óra között. Kérjük, hogy az írásbeli bejelentkezést a pályázat kiírójának a hivatalos fax számára vagy e-mail címére legkésőbb 2013. szeptember 24. napján 12:00 óráig eljuttatni szíveskedjenek.

Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, a helyiség büfé üzemeltetés céljára való alkalmassá tétele és folyamatos karbantartása, továbbá takarítása a nyertes pályázó feladata.

6.A pályázatok benyújtásának helye és határideje:

Helye: Harkány Város Önkormányzata 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

Határideje: 2013. szeptember 27.

A pályázatot egy eredeti példányban, cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat büfé üzemeltetésére”, továbbá kérjük feltüntetni a pályázó nevét, címét.

7.A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: Beadást követően azonnal.

A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást.

8.A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat kiírója a pályázatokat a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett megajánlás és a büfé kínálata és szakmai tartalom alapján bírálja el.
A pályázat kiírója minimálisan megajánlható bérleti díjat határoz meg, melynek összege 10.000.- Ft/hó.
A bérleti díj tárgyhónaponként előre, a tárgyhónap 5. napjáig fizetendő. A bérleti díj tartalmazza a rendeltetésszerű használathoz szükséges közüzemi szolgáltatások díját.

9.Egyéb követelmények:

A nyertes pályázó kötelessége a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, továbbá az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése.

A büfé alkalmazottainak rendelkezniük kell a szükséges végzettség/képzettséget igazoló és az egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal.

10.A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó:

 • aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,
 • akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,
 • akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn.
 • aki a büfének helyet adó általános iskolával munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll a pályázat benyújtásakor. Ez az összeférhetetlenség a pályázó gazdasági társaság tulajdonosaira, bel és kültagjaira is alkalmazandó.

11.A pályázat érvénytelen, ha:

 • a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be,
 • egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

12.A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • pályázati lap, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit, továbbá a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett ajánlatot,
 • a büfé kínálatának részletes bemutatása,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja a pályázatában bemutatott büfé kínálatnak megfelelően az árusítandó élelmiszerek bőséges, az egészséges táplálkozásra nevelést segítő választékát,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja,
 • szakmai bemutatkozás.

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online