2024. június 19. - Gyárfás

Hírek

Tájékoztatás az utcanévváltozással járó eljárásról

2014. 01. 10.

Tisztelt Lakosok! A 2012. évi CLXVII. tv. 13. § (1) bekezdése szerint közterület illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett.

 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 181/2013. (XII.23.) sz. határozatával az alábbi közterületek átnevezéséről döntött:

  • Korvin Ottó utca új neve Corvin utca
  • Rózsa Ferenc utca új neve Rózsa utca
  • Sallai Imre utca új neve Deák Ferenc utca
  • Zalka Máté utca új neve Than Károly utca
  • Ságvári Endre utca új neve Ságvári utca
  • Ságvári Endre üdülőtelep új neve Ságvári üdülőtelep
  • Zója utca új neve Zsolnay Vilmos utca

Az utcanévváltozást a képviselő-testület határozata alapján a Siklósi Járási Földhivatal az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanra vonatkozó adatokat átvezeti.

Az utcanévváltozással érintett lakos lakcímigazolványába (vagy régi típusú személyazonosító igazolvánnyal történő ellátása) a régi megnevezés helyett az új közterületnév átvezetése szükséges. Amelyik lakos rendelkezik gépkocsival, a forgalmi engedélyében történő lakcímváltozás bejegyzése is szükséges. Ha az adott utcában lakónak egyéni vállalkozása, gazdasági társasága van, akkor annak székhelyének/telephelyének/postai címének megváltozásának bejegyzése szükséges. Ha a gazdasági tevékenység végzése működési engedély, telepengedély vagy más hatósági engedély köteles, akkor az azokban megjelölt közterület nevek megváltozása miatti  cseréjét is meg kell tenni. A lakosok különböző pénzintézetekkel kötött szerződéseikben az adatok megváltozását be kell jelenteni. Az adott hatóságnál, szervnél, pénzintézetnél az új adatok bejegyzésének eljárása az ügyfél bejelentése alapján indul meg.

A lakcímigazolvány, forgalmi engedély cseréje, egyéni vállalkozás adatváltozásának nyilvántartásba vétele, a telepengedély, valamint a működési engedély cseréje az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. alapján illetékmentes.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. módosítása és  a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. Tv. 32/C. § (1) bekezdése alapján tárgyánál fogva díjmentes.

„m.) az ingatlan közigazgatási címének közterület-név változás miatt történő átvezetése iránti megkeresés alapján indult eljárás díja, ha az eljárás megindítására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 14. § (2) bekezdésében foglalt tilalomba ütközés miatti közterület-név változás miatt kerül sor.”

Gazdasági társaságoknál a közterület nevének változását illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha az önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) a cégjegyzékbe bejegyzett utcanév, illetve házszám változására vonatkozik. A cég a közterület nevének változását 180 napon belül köteles bejelenteni a cégbíróságnak, illetve a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor. Gazdasági Társaság esetén alapító okiratot/alapszabályt kell módosítani, közjegyzői, ügyvédi költség azonban az ügyfelet terheli.

A lakcímkártyák cseréjének helyben történő lebonyolításában segítséget nyújt a Harkányi Okmányiroda.

Ügyfélfogadási idő:

  • Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: 07.30 – 12.00 óráig
  • Szerda: 07.30 – 12.00  12.30 – 17.00 óráig

Elérhetősége: Tel.: 72/580-010, 72/480-100

Harkány, 2014. január 6.

 Dr. Bíró Károly
címzetes főjegyző

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online