2024. február 22. - Gerzson

Hírek

MEGHÍVÓ

2014. 01. 24.

Értesítem, hogy Harkány Város Önkormányzata 2014. január 30.-án (csütörtök) 9.00 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)


Napirendi pontok

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között  eltelt időszakról
  Előterjesztő: dr. Imri Sándor polgármester, Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
   
 2. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
   
 3. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének megtárgyalása
  Előterjesztő: Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
   
 4. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervének megtárgyalása
  Előterjesztő: Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
   
 5. Közterületi név módosításáról szóló rendelet megtárgyalása
  Előterjesztő: Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
   
 6. Eb tartási rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
   
 7. Harkány Integrált Városfejlesztési Stratégiája
  Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
   
 8. Harkányfürdő városnév használatának kezdeményezése
  Előterjesztő: Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
   
 9. Harkányi Körzeti Óvodai Társulási Szerződés módosítása
  Előterjesztő: Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
   
 10. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
  Előterjesztő: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető
   
 11. Óvodások után 2014. évi hozzájárulás mértékének meghatározása
  Előterjesztő: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető
   
 12. Harkányi Hírek újság működtetésének megtárgyalása
  Előterjesztő: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető
   
 13. Harkány Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának megtárgyalása
  Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
   
 14. Tájékoztatás a 2013. január és december közti – hivatalt érintő – személyi változásokról
  Előterjesztő: Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
   
 15. Harkányi 2544/2  és a 2545/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítésének megtárgyalása
  Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
   
 16. Harkány, Széchenyi tér 20. szám alatti önkormányzati ingatlanra vételi ajánlat megtárgyalása
  Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
   
 17. Harkányi 0276/12 hrsz-ú ingatlan használatának rendezése
  Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
   
 18. Közbeszerzési eljárás kiírása villamos energia beszerzésére
  Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
   
 19. „Harkány az ország kincse” turisztikai előterjesztés
  Előterjesztő: Hajdú Gábor Idegenforgalmi, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Poller Roland képviselő
   

Harkány, 2014. január 23.

Tisztelettel:
Dr. Imri Sándor
polgármester

Vissza a hírekhez

kapcsolódó hírek

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online