2024. február 28. - Ákos, Bátor

Pályázati felhívás "Jegyző" munkakör betöltésére

A Harkányi Polgármesteri Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet,

Harkányi Polgármesteri Hivatal

"Jegyző"

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Baranya vármegye, 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

Ellátandó feladatok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1) és (3) bekezdésében, valamint egyéb jogszabályokban a jegyző számára meghatározott feladat-és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatok.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 20 fő

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

  Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

  A 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1) bekezdésében meghatározott végzettség és szakmai gyakorlat, azaz:

 1. a) igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség
 2. b) jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
 3. c) legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

 

 Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1) bekezdésében meghatározott végzettség és szakmai gyakorlat

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Állam-és jogtudományi doktori képesítés,
 • gazdaságtudományi képzési területen szerzett további szakképzettség,
 • anyakönyvi szakvizsga,
 • helyismeret,
 • a 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) bekezdésében meghatározott alanyi jogon járó idegennyelv-tudási pótlék alapjául szolgáló valamely idegen-nyelvből államilag elismert nyelvvizsga,
 • polgármesteri hivatalnál/közös önkormányzati hivatalnál vezetői munkakörben szerzett, legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör az elbírálást követően azonnal, de legkorábban 2024. január 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baksai Endre Tamás, polgármester nyújt a 72/480-100-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak a Harkányi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével. (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/5643-3/2023., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 • Személyesen: Harkányi Polgármesteri Hivatal Titkársága, Baranya vármegye,7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.   


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Jelen pályázati kiírás keretében az érvényes pályázatot benyújtók közül 1 fő kerül kiválasztásra. A pályázatokat Harkány Város polgármestere, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. január 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•    https://harkany.hu/palyazati-felhivas-jegyzo-munkakor-betoltesere – 2023. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.harkany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZSZOLGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023.11.30.

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online