2024. április 24. - György

Hirdetmények

Hirdetmények

Közhírré tétel - Ingatlan címenek felülvizsgálata

2024. január 29.

Kifüggesztés és közzététel napja: 2024. 01. 29. K Ö Z H Í R R É   T É T E L Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (4) bekezdése alapján az alábbi határozatot közhírré teszem:

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ

2023. december 22.

Harkány Város Önkormányzata a 20/2016.(X.04.) KT rendelete (vagyonrendelet) 15 §–ának és 4-es sz. mellékletének megfelelve nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti • a Harkány belterület Kőrösi Cs. S. u. 386/3. hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 253 m2 alapterületű ingatlan 1/1-ed tulajdoni-illetőségét.

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ

2023. december 12.

Harkány Város Önkormányzata a 20/2016.(X.04.) KT rendelete (vagyonrendelet) 15 §–ának és 4-es sz. mellékletének megfelelve nyilvános liciteljáráson értékesítésre meghirdeti a Harkány belterület Kőrösi Cs. S. u. 386/3. hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 253 m2 alapterületű ingatlan 1/1-ed tulajdoni-illetőségét.

Pályázati felhívás "Jegyző" munkakör betöltésére

2023. november 30.

A Harkányi Polgármesteri Hivatala „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapjánpályázatot hirdet,Harkányi Polgármesteri Hivatal"Jegyző"munkakör betöltésére.

BÉRBEADÁSI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ

2023. november 08.

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - Harkányi iparterület fejlesztése c. pályázathoz kapcsolódó irodaépület bérleti jogára vonatkozóan

Hirdetmény

2023. november 06.

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi. LXXI. törvény 21.§ (1)bekezdése alapján.

Pályázati felhívás "Igazgató" munkakör ellátására

2023. november 03.

Harkány Város Önkormányzata pályázatot hirdet  közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és SportcsarnokIGAZGATÓ (magasabb vezető) munkakör/feladatkör/beosztás ellátására.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024

2023. szeptember 27.

Harkány Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

Pályázati felhívás "Piacfelügyelő" munkakör ellátására

2023. szeptember 12.

Harkány Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Piacfelügyelő munkakör betöltésére.

Pályázati felhívás "Városüzemeltetési munkatárs" munkakör ellátására

2023. szeptember 01.

Harkány Város Önkormányzata pályázatot hirdet Városüzemeltetési munkatárs munkakör ellátására.

1 2 3 4

Vissza a lap tetejére

eseménynaptár

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online