2023. június 6. - Norbert, Cintia

Hírek

2022. 12. 05.

Tájékoztatás körzeti megbízotti fogadóórák változásáról

Tájékoztatom, hogy a Harkányi Rendőrőrs költözése miatt a területileg illetékes körzeti megbízott fogadóórája az alábbiak szerint módosult.

Tovább olvasom

2022. 10. 05.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023

Harkány Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

Tovább olvasom

2022. 10. 04.

Népszámlálás, 2022: Feleljünk egymásért!

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.

Tovább olvasom

2022. 09. 16.

Tájékoztató lakossági barnakőszén igényfelmérésről

Tisztelt Lakosság! A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára, Dr. Dukai Miklós felkérésre a Harkányi Polgármesteri Hivatal felméri a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igényeket.

Tovább olvasom

2022. 08. 26.

Tájékoztató a háziorvosi ügyelet rendjéről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.08.27-én (szombaton) 8:00 órától 2022.08.28-án (vasárnap) 8:00 óráig a Harkányi Háziorvosi Ügyelet a 7800 Siklós, Iskola u. 36-40. szám alatt működtetett Siklósi Központi Ügyeleten érhető el.

Tovább olvasom

2022. 08. 18.

Tájékoztató a KATA változásokkal összefüggő helyi iparűzési adókövetkezményekről

A kisadózó vállalkozók tétételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 16-18 §-ai 2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosították a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.). Ez a Tájékoztató e változást és annak iparűzési adókövetkezményeit mutatja be.

Tovább olvasom

2022. 08. 10.

Tájékoztató tanévkezdési támogatásról

Tisztelt Szülők/más Törvényes képviselők !

Tovább olvasom

1 2 3 4

intézze ügyeit elektronikusan!

Gyorsabb és hatékonyobann ügyintézés érdekében használja elektronikus ügyintéző rendszerünket!

Harkány Város honlapja az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 projekt támogatásával újult meg.

@2020 | Design és fejlesztés: Make IT Online